Цитокините регулират имунния отговор, като стимулират или потискат активността, броя и диференциацията на различни клетки.

Абнормното производство на цитокини както от имунни, така и от неимунни клетки в кожата може да доведе до прекомерна клетъчна инфилтрация и клетъчна смърт, което води до възпаление.

Основните цитокини, секретирани и работещи в кожата, са членове на семейството на интерлевкините (IL) и по специално IL-1. Доказано е, че дисрегулацията на IL-1 води до автовъзпалителни кожни заболявания.   

Тези цитокини са способни да регулират различни клетъчни процеси, като клетъчно делене, оцеляване и миграция, в зависимост от условията на околната среда.

Терапиите, блокиращи активността на IL-1 (напр. Anakinra) досега се проучват като потециално ефективни при различни автовъзпалителни заболявания, вкл. гноен хидраденит.
Следваща статия: Акантоза
Сподели: