Апоптоза е дума с латински произход и обозначава процеса на програмирана клетъчна смърт.

Нарича се още "клетъчно самоубийство" и се различава от некрозата, при която клетките умират, поради нараняване.

При апоптозата клетъчното съдържание се събира в малки мембранно ограничени "пакетчета" и те се елиминират от имунните клетки, точно така както се събират отпадъците – ние пакетираме отпадъците от домакинствата си и сметосъбиращите фирми ги изнасят.

Апоптозата премахва клетките по време на развитието, елиминира потенциално вредни и инфектирани с вируси клетки и поддържа баланс в тялото.

Некроза и апоптоза се случват при различни обстоятелства и включват различни стъпки. Просто казано, некрозата е неподреден процес и се развива в отговор възпаление, докато апоптозата е подредена и разделя клетката на малки части, които могат да бъдат поети и рециклирани от други клетки.

Следваща статия: Ендоцитоза
Сподели: