Този термин означава засягане на повече от един орган по време на бременността. Обичайно става въпрос за повишаване на кръвното налягане у жени, които до забременяването не са били с хипертония в съчетание с увреждане на бъбреците и/или черния дроб.

Симптомите се развиват след 20-та гестационна седмица или дори 48 часа след раждането. Обичайно клиничната картина се разгръща напълно към 32-34-та гестационна седмица.

Сподели: