С термина генетична информация се обозначава цялата информация, която е кодирана в нашата дезоксирибонуклеиновата киселина (ДНК). Тя се съдържа в ядрата на всички клетки в тялото. Детето получава ДНК от родителите си и съответно се предават гените, от които зависят жизнените процеси в клетките. Освен здравите гени, обаче се предават и мутации (промени в наследствената програма на клетката, която не е контролирана от самата клетка). Тези мутации са притежавани в генома на родителите или възникват в хода на оплождането.

Важно е да се знае, че генетичната предразположеност не означава, че ще се развие дадено заболяване! Това означава само, че рискът да се развие определена болест е по-голям при конкретния човек в сравнение с останалите хора в популацията.

Следователно генетична предразположеност означава, че се унаследява само това даден човек да има риск за развитие на болестта, а не се унаследява самата болест.

Следваща статия: Геном
Сподели: