Къде се намира гама-секретазата?

Комплексът  гама (γ) -секретаза се намира в мембраната, която обгражда клетките.

Каква е функцията на гама-секретазния комплекс?

В нашето тяло клетките общуват помежду си и си предават много важна информация. Начинът, по който се случва този „разговор“ наричаме сигнални пътища. В клетъчната мембрана гама-секретазния комплекс разцепва белтъци, които преминават през клетъчната мембрана. Наричат се трансмембранни протеини. Тяхното разцепване е важна стъпка в пътищата за сигнализация между клетките.

Днес се знае, че един от тези пътища, известен като Notch сигнализиране, е от съществено значение за нормалното съзряване и делене на клетките на космените фоликули и други видове кожни клетки. Този тип сигнализация е установено, че участва и в нормалната функция на имунната система.

Следваща статия: MEFV
Сподели: