В тази част от интервюто с д-р Дарданов поставяме въпроси за периода след извършена операция при пациенти гноен хидраденит (hidradenitis suppurativa, HS).  

Д-р Драгомир Дарданов е лекар - хирург с професионални интереси в областта на коремната и обща хирургия, хирургичната онкология, колопроктологията и клиничната анатомия. Има докторантура върху хирургичното лечение на рака на правото черво. Работил е във водещи хирургични клиники в България, Великобритания, САЩ, Ирландия, Австрия и Япония. Д-р Дарданов е председател на Българското дружество по колопроктология и има специален интерес и към свързаните със зоната патологии.

Когато стане въпрос за операция, хората се вълнуват и от това какво ги очаква след нея и какви грижи трябва да полагат?

Д-р Дарданов обръща внимание на това, че следоперативният период за възстановяване е много важен и това e валидно в максимална степен за операциите при гноен хидраденит. Има два аспекта по отношение на следоперативните грижи:

В съвременната хирургия следоперативният период започва преди операцията. Използваме термин, който се нарича прехабилитация и означва, че подготвяме пациента за операция с оглед той да получи най-доброто.

Д-р Дарданов изброява основните моменти в прехабилитацията:

  1. По отношение на организма като цяло:

  1. По отношение на поведението към раните:

Възможно ли е пациентът да бъде обучен на тази грижа?  

Д-р Дарданов подчертава, че обучението е много важно и пациентът или неговите близки могат да бъдат обучени как да правят превръзките. Мнението на д-р Дарданов е, че правилно осъществяваната грижа за раната в домашни условия е за предпочитане и на определен период от време състоянието на пациента  трябва да бъде проследявано от специалиста хирург, неговият асистент или медицинската сестра.  Важно е да се знае и това, че не е задължително да се използват най-скъпите превръзки. Ако бъдат спазвани общите съвети за организма, ако има добра хигиена и правилна грижа за раните, възстановителният период протича успешно.

Обучението на пациента също е много важно и д-р Дарданов споделя задоволството си от това, че в HS Hive могат да бъдат намерени съвети за грижа за раните и необходимите указания за промяна в начина на живот.

Ако пациентът е прекалено тревожен във връзка превръзките и грижата за рана,  може да се възползва от някаква здравна услуга?   

Проблемът е, че възможностите за осъществяване на превръзки в лечебни заведения са ограничени от гледна точка на заплащането от НЗОК и в повечето случаи броят превръзки, които се поемат е недостатъчен. Затова допълнителните амбулаторни посещения могат да бъдат заплатени от доброволен здравноосигурителен фонд или заплатени от самия пациент. Наред с това има разходи за пътуване. Д-р Дарданов счита, че практически е най-добре пациентът или неговите близки да извършват самостоятелно превръзките. Такава е и практиката в целия свят.

При по-тежко засягане е възможно да се наложи по-обширно изрязване и раната да бъде оставена без шиене. Какви са обичайните съвети към пациента в такива случаи?

Д-р Дарданов посочва, че грижите за по-обширните рани не се различават принципно от това, което е посочено до момента. Раната трябва да бъде промивана с дезинфектант, физиологичен или рингеров разтвор и да се постави на специална превръзка. Изборът на превръзка зависи от вида на раната, от предпочитанията на хирурга и от наличността в аптечната мрежа. Тези превръзки са и алтернативни, при липса на определен вид може спокойно да бъде поставена превръзка от друг вид. Д-р Дарданов насочва вниманието към това, че основен фактор при обширните рани е доброто кръвоснабдяване на раната. А то се определя от общите съвети за добро здраве на организма и достатъчна физическа активност. Важни витамини и микроелементи са витамин С и цинк. И отново акцентът е към тютюнопушенето, което изключително много затруднява процеса на зарастване на раната. 

След операцията има ли тревожни симптоми, за които пациентът трябва да следи? Ако се появят такива, какво трябва да бъде поведението на пациента, към кого да се насочи - спешен център, личен лекар или към хирурга, който е направил операцията?

Д-р Дарданов отбелязва, че са възможни усложнения в следоперативния период. Най-тежкото от тях е кръвотечението.

„Нормално е да има леко кървене, особено при смяна на превръзка в първите дни, но ако това кръвотечение е по-силно и има напояване на превръзката, тогава пациентът трябва по най-бързият начин да отиде при хирурга или в спешния център.“

Ако кървенето е минимално, съветът на д-р Дарданов като първа помощ в такива ситуации е поставяне на лед на мястото и притискане на зоната. Обичайно това води до спиране на кървенето. Д-р Дарданов напомня, че при самото зарастване на раната и образуване на млада, свежа тъкан, е възможно особено при смяна на превръзката, тази тъкан да бъде наранена и да се получи минимално кървене.

Друго, за което следва да се следи, е появата на признаци на възпаление, например събиране на гной, особено ако е зашито мястото. Други признаци на възпаление са зачервяване, подуване, силна болка.

Ако раната е зашита, на кой ден се свалят конците и необходима ли е някаква специализирана грижа след това, напр. за да не се образуват белези?

Всичко се определя от вида на конците, понякога се използват такива, които се резорбират от организма и не подлежат на сваляне. В останалите случаи периодът, в който трябва да бъдат свалени конците, е между 10 и 14 дни. По отношение на белега има медикаменти, които в известна степен да изградят белезите. Ако се развие надигнат, разраснал белег, в екип с дерматолог или пластичен хирург може да се направи обработка с лазер или инжектиране на вещества. Това обаче са много редки случаи.

Знаем, че научните проучвания по отношение на гноен хидраденит са подчертано интензивни. Към момента се изпълняват над 30 клинични проучвания по отношение на лекарства, оперативни методи и превързочни материали. Има ли нововъзникващи или иновативни хирургични подходи, които се изследват за лечение на гноен хидраденит?

„Това са проблеми, които силно ни вълнуват, а вълнуват и пациентите.“

Д-р Дарданов отбелязва, че иновативното в съвременния етап е да се комбинират и индивидуализират подходите при всеки отделен случай – кога да се направи операцията, как тя да се комбинира с медикаментозното лечение и дали да бъде преди или след него. Работи се и за създаване на указания за приложение на ултразвукова диагностика по време на операцията, за да могат да се намерят всички ходове на възпалението. Към иновациите мога да бъдат отнесени и методите на оперативната техника, позната като деруфинг с максимално запазване на здравата тъкан. Работи се и в посока на стандартите за прилагане на свободна кожна пластика в деликатни зони, каквито са външните полови органи и ануса.

На какви периоди се осъществява проследяването на пациентите?

Д-р Дарданов отбелязва, че след операция пациентите трябва да бъдат проследяване на определени периоди от време – през първата половин година посещенията трябва да са ежемесечни, а след това през три или шест месеца в зависимост от състоянието. По-често пациентите търсят консултация при поява на проблем, но с достъпа до актуална информация това постепенно се променя и има и пациенти, които осъществяват просто профилактични прегледи без да имат конкретен проблем.

Какви са съветите на д-р Дарданов:

„Ние сме щастливи, че вече във виртуалното пространство има място където може да бъде получена достоверна информация на български език и то може да се допълни със справочна информация“.