Макрофагите са важни клетки на имунната система, които се образуват в отговор на инфекция или натрупване на увредени или мъртви клетки. Макрофагите са големи, специализирани клетки, които разпознават, поглъщат и унищожават целевите клетки.

Терминът макрофаг се формира от комбинацията от гръцките термини "makro", което означава голям, и "phagein", което означава ядене.

Макрофагите принадлежат към моноцитно-макрофагеалната система.

Всеки от макрофагите има специфични протеинови маркери на клетъчната повърхност. Някои примери включват CD14, CD11b, EMR1, MAC-1/MAC-3, лизозим М и CD68. Тези маркери могат да бъдат идентифицирани с помощта на технически процес, наречен поточна цитометрия.
Следваща статия: Тол подобни рецептори
Сподели: