Аморфното вещество е средата, в която се разполагат фибриларните структури на дермата (T66). То се състои от гликопротеини, гликозоаминогликани и протеогликани.

Гликопротеините оказват влияние върху клетъчната миграция (движение), адхезия (прилепване) и ориентация.

Гликозаминогликаните (ГАГ) са съставени от полизахаридни вериги, изградени от повтарящи се дизахаридни единици и са силно хидрофилни (поглъщат вода). Това води до факта, че ГАГ заемат огромен обем спрямо тяхната маса и образуват гелове при много ниски концентрации. Основен представител на ГАГ е хиалуроновата киселина (ХК).

Протеогликаните са гликозилирани молекули, при които един или повече специфични гликозаминогликани и/или олигозахариди са прикрепени към основния протеин. ГАГ в състава на протеогликаните обикновено са сулфатирани (напр. хондроитин сулфат, дерматан сулфат, кератан сулфат и хепаран сулфат).

Подробните проучвания на структурата и функцията на протеогликаните води до разработване на редица синтетични кожни заместители, включително Matriderm®, Integra® двуслойна изкуствена дерма, JACE® култивиран епидермален автотрансплантат, MyDerm® двуслоен еквивалент на човешка кожа, Suprathel® синтетичен кожен заместител, Renoskin® и Hyalomatrix® и др. които се използват при процеси, налагащи за възстановяване на кожата. Развитието на нанотехнологиите дава възможност за създаване на изкуствени матрици с контролирана 3D морфология.
Следваща статия: Комедон
Сподели: