В ядрото на всяка клетка ДНК молекулата е пакетирана в нишковидни структури, наречени хромозоми. Всяка хромозома е изградена от ДНК , плътно навита много пъти около протеини, наречени хистони, които поддържат нейната структура.

Хромозомите не се виждат в ядрото на клетката - дори под микроскоп - когато клетката не се дели. Въпреки това, ДНК, която изгражда хромозомите, става по-плътно опакована по време на клетъчното делене и това се вижда под микроскоп. Повечето от това, което изследователите знаят за хромозомите, е научено чрез наблюдението им по време на клетъчното делене.

Всяка хромозома има точка на свиване, наречена центромер, която разделя хромозомата на две секции или „рамена“. Късото рамо на хромозомата е означено като "p рамо". Дългото рамо на хромозомата е означено като "q рамо". Местоположението на центромера върху всяка хромозома придава на хромозомата нейната характерна форма и може да се използва за описание на местоположението на специфични гени.

Литература:

В статията е използван материал от National Library of Medicine. What is a chromosome?

Сподели: