Представлява моноклонално антитяло от групата на биологичните лекарства. То е одобрено от Европейската агенция по лекарствата (EMA) под търговското наименование Kineret за лечение на ревматоиден артрит в комбинация с метотрексат и периодични синдроми, напр. фамилна средиземноморска треска, болест на Still (заболяване, причиняващо възпаление на ставите,обрив и треска) и COVID-19 при възрастни с пневмония.

Как работи?

Активното вещество е анакинра - моноклонално антитяло (вид протеин), който е копие на естествен човешки протеин, наречен „човешки рецепторен антагонист на интерлевкин 1“ (IL1). Анакинра блокира рецепторите за IL1 и така се потиска имунната система и се намалява възпалението. 

Има ли доказателства за ефективност при гноен хидраденит?

Използването на анакинра при гноен хидраденит (HS) показва противоречиви данни. В някои проучвания (1,2) е установена липса на ефективност, но има и малки серии от случаи и скорошно рандомизирано, контролирано проучване, които показват добър ефект при умерен до тежък HS (3,4).

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може един медикамент да бъде изписван съгласно регулациите, той трябва да е одобрен от ЕМА и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС):

  • Анакинра е одобрена от ЕМА на 08.03.2002 година, но няма индикация за лечение на гноен хидраденит;
  • Към края на 2022 година, анакинра не е включена в приложение 1 на ПЛС.
Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „по индикация“ и „извън индикация“. Анакинра няма индикация за лечение на гноен хидраденит. Това означава, че дори да бъде изписано лекарството, то няма да се реимбурсирано от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравноосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!

Литература

  1. Bikowski JB. Mechanisms of the comedolytic and anti-inflammatory properties of topical retinoids. J Drugs Dermatol (2005); 4: 41–47.
  2. Canavan TN, Chen E and Elewski BE. Optimizing non-antibiotic treatment for patients with acne: a review. Dermatol Ther (Heidelb) (2016); 6: 555–578.
  3. Gill L, Williams M and Hamzavi I. Update on hidradenitis suppurativa: connecting the tracts. F1000Prime Rep (2014); 6: 112.
  4. Schmidt N. Tretinoin: a review of its anti-inflammatory properties in the treatment of acne. J Clin Aesthet Dermatol (2011); 4: 22–29.
Следваща статия: Устекинумаб
Сподели: