Какво е калциневрин?

Калциневринът е клетъчен ензим, който катализира някои процеси в активираните Т-лимфоцити.

Какво е инхибитор на калциневрин?

Инхибиторът на калциневрин спира действието на калциневрина, като се свързва с протеини в клетките, наречени имунофилини. Резултатите са:

  • Намалено освобождаване на цитокина интерлевкин-2 от Т-клетките
  • Намалена Т-клетъчна пролиферация.

За какво се използват инхибиторите на калциневрин в дерматологията?

Инхибиторите на калциневрин се използват локално и системно за лечение на различни възпалителни кожни заболявания, особено:

  • Атопичен дерматит
  • Псориазис

Локални инхибитори на калциневрина са  пимекролимус и такролимус във форма на крем.

Прилагани през устата инхибитори на калциневрина са циклоспорин и такролимус.

Какви са рисковете от инхибитори на калциневрина?

За този клас лекарства, основната грижа, е ефектът на калциневрина върху бъбречната функция (нефротоксичност).

Рискът от нефротоксичност се намалява чрез:

  • Поддържане на възможно най-ниска доза инхибитор на калциневрин;
  • Добавянето или замяната му с друго имуносупресивно лекарство с различни странични ефекти и рискове.

 

Литература:

В статията е използван материал от DermNet NZ. Calcineurin inhibitor.

Следваща статия: Дерматоскопия
Сподели: