Какво представлява биопсия на кожата?

Това е процедура за изрязване на парченце от кожата с цел материала да може да бъде гледан под микроскоп. Обикновено е необходимо поставяне на локално обезболяващо средства (инжектиране на анестетик).

В зависимост от големината на взетата тъкан, процедурата може да завърши с хемостатично средство (за преустановяване на кървенето) или с поставяне на шев.

Защо да се прави биопсия на кожата?

Биопсията на кожата е част от процеса на диагностициране на кожните заболявания. Информацията, която се получава при микроскопското изследване на материала може да установи детайли от патологичния процес, които не са видими с просто око.

Има ли различни видове кожна биопсия?

Тази процедура може да бъде осъществена с различни инструменти и съответно са обособени няколко вида кожна биопсия:

Пънч (punch)

Използва се инструмент, познат като punch. Това е пробивач от неръждаема стомана, форма на цилиндър с режеща върхова част. Диаметърът е 2–6 mm. Лекарят държи инструмента перпендикулярно спрямо кожата и с лек натиск и завъртане изрязва кожна проба. След изрязване на пробата, пънча се премахва, а тъканта се взема чрез пинцета и фина ножичка, поставя се в предварително подготвен разтвор за фиксиране и се изпраща в хистологичната лаборатория (фиг. 1).

Фигура 1. Кожна биопсия от punch тип. Източник: Rabkin Dermatopathology Laboratory’s.

Shave (шейф) биопсия

Този тип биопсия се извършва с бръснарско ножче (фиг. 2) или специален инструмент и се прилага тогава когато лезията е повърхностна. Посоката на изрязване е успоредна спрямо кожната повърхност. Биопсията е повърхностна и не включва цялата дебелина на кожата, поради което хистологът е лишен от възможността да даде мнение за дълбочината на процеса.

Фигура 2. Shave биопсия. Източник: American Academy of Family Physicians.

Shave биопсия

Ексцизионна биопсия

Този тип биопсия предполага изрязване чрез скалпел на кожата като елипса около лезията и последващо поставяне на хирургичен шев. Тази биопсия освен като начин за диагностициране може да се използва за лечение чрез пълно отстраняване на малки доброкачествени и злокачествени лезии (фиг. 3).

Фигура 3. Ексцизионна биопсия. Източник: Manocha D et al. (2011) In book: Skin Biopsy – Perspectives.

Ексцизионна биопсия

Съществуват и други, по-рядко използвани варианти на кожна биопсия. Какъв тип биопсия ще бъде използвана решава специалистът на базата на клиничните данни и неговия диференциално-диагностичен план.

Следваща статия: Оглед с лампа на Wood (Ууд)
Сподели: