Чували ли сте за pH? Това е начин за измерване на това колко киселинно или алкално е дадено вещество и стойностите варират от 0-14, като 7 е неутралната зона, 0 е много киселинно, а 14 е много алкално (фиг.1).

Фигура 1. Алкално-киселинно равновесие.

Алкално-киселинно равновесие

Терминът pH е въведен от датския биохимик Сьоренсен. Степента на киселинност се определя от количеството водородни йони в даден разтвор. Колкото повече са те, толкова по-киселинен е разтвора. Съответно, ако количеството водородни йони е ниско – разтворът е алкален.

Ето някои примери за човешкия организъм:

  • Водата е неутрална и има pH=7;
  • pH на артериалната кръв е 7,36 до 7,45, а pH на венозната кръв е  7,32 до 7,41. Значими отклонения от тези норми са несъвместими с живота, но при минимални отклонение (с 0,1 от долната граница) се развива нискостепенна хронична ацидоза, която се свързва с някои заболявания, напр. артрит, подагра, потискане на имунни отговор и др.;
  • Здравата водно-липидна мантия на кожата е със слабо кисела реакция - 5,5;
  • Конвенционалният сапун е доста алкален и има pH от около 9 до 11.

Корекция на хроничната ацидоза може да се постигне чрез здравословен начин на хранене. Необходимо е да има баланс между алкалните и киселинни храни в ежедневното меню. Препоръчваното съотношение е алкални храни: киселинни храни – 3:1. 

Следователно в по-голямо количество трябва да бъдат алкалните храни, напр. зеленчуци (особено листните зеленчуци), узрели плодове, соя, билкови чайове. В същото време, в малко количество трябва да бъдат силно киселинните храни, напр. бяло брашно, сирена, рафинирана захар, концентриран алкохол.   
Следваща статия: Меланин
Сподели: