Генът PSENEN носи инструкциите за създаване на протеин, наречен гама-секретазна субединица -  съкратено PEN-2.

Гама-секретазната единица е част (субединица) от комплекс, наречен гама- (γ-) секретаза.

След като се образува протеина PEN-2, той има значение за включването на друга субединица на комплекса, позната като пресенилин 1, която се произвежда от гена PSEN1 и има отношение към болестта на Алцхаймер. 

Следваща статия: Гама секретазен комплекс
Сподели: