Папулата е плътна лезия, която е разположена в дермата (втория кожен слой) или по-дълбоко. Може да изглежда като възелче, надигнато над нивото на кожата или да се опипва в дълбочина. Такъв тип лезия е характерна за остри и хронични възпаления, болести с отлагане (амилоидоза, хистиоцитоза и др.) или туморни процеси (доброкачествени и злокачествени). Папулата може да е с цвета на нормалната кожа, червена или пигментна. Като папуло-сквамозен обрив се описват лезиите с вид на папули, покрити от сквами.

При сливането на близко разположени папули се образува обривният елемент плака.

Следваща статия: Пустула
Сподели: