Доминантен ген и рецесивен ген може да се дефинира като ДНК последователност, която прави възможно някои характеристики и физически черти да бъдат наследени от хората, но в зависимост от това дали генът е доминантен или рецесивен рискът за поколението е различен.

Как се унаследяват доминантните гени?

Когато единият от родителите има изменен ген, той ще предаде на детето си или нормалният или измененият ген.

  • Следователно всяко от децата има 50% риск (риск 1 към 2) да наследи измененият ген и да бъде засегнато от съответно заболяване.
  • Също така има 50% шанс (1 от 2), детето да унаследи нормалното копие на гена. Ако това се случи, детето няма да заболее и няма да предаде заболяването на нито едно от своите деца.

Тези възможни последствия са случайни. Рискът остава еднакъв за всяка бременност и е еднакъв за момичета и момчета, т.е. не зависят от пола на детето.

Рецесивният ген се отличава с това, че в присъствието на доминантния ген, той не може да се прояви. Така че, за да могат да има изява на това, което носи рецесивния ген, трябва да се съберат две копия от него, едното от майката, а другото - от бащата.

Литература:

В статията е използван материал от National Library of Medicine. What is a gene?

Следваща статия: PSTPIP1 ген
Сподели: