Генът е основната физическа и функционална единица на наследствеността. Гените са съставени от ДНК. Някои гени действат като инструкции за създаване на молекули, наречени протеини. Много гени обаче не кодират протеини. При хората гените варират по размер от няколкостотин ДНК бази до повече от 2 милиона бази.

Международен изследователски проект, наречен „Проект за човешкия геном“, което работи за определяне на последователността на човешкия геном и идентифициране на гените, които съдържа, изчисли, че хората имат между 20 000 и 25 000 гена.

Учените следят гените, като им дават уникални имена. Тъй като имената на гените могат да бъдат дълги, за улеснение им се приписват и символи, които са кратки комбинации от букви (а понякога и цифри), които представляват съкратена версия на името на гена.

Литература:

В статията е използван материал от National Library of Medicine. What is a gene?

Сподели: