Грануломатозното възпаление е хистологичен модел на тъканна реакция, която се появява след клетъчно увреждане. Може да бъде причинено от различни състояния, напр. инфекция, автоимунни, токсични, алергични, лекарствени и неопластични (злокачествени) състояния.

Този тип възпаление се характеризира със струпване на макрофаги, епителоидни (подобни на клетките на епитела) клетки и многоядрени гигантски клетки. 

Има два вида реакции на имунната система, вродени и придобити. Вроденият имунен отговор е неспецифичен и е първата линия на защита  на тялото от нахлуващи патогени. Макрофагите (вид бели кръвни клетки) участват във вродената защита, като поглъщат и убиват чужди вещества. Ако чуждият патоген продължи да нахлува, се активира придобития имунен отговор. По време на тази вторична защита участва специфичен тип бели кръвни клетки, наречени CD4+ помощни Т-клетки. Има няколко вида CD4+ помощни Т-клетки, но подтипът Th1, линия от Т-клетки, участващи в пролиферацията на макрофаги, участва в образуването и на грануломи.

Следваща статия: Кератиноцит
Сподели: