Макрофагите се образуват чрез диференциацията на моноцитите - една от основните групи бели кръвни клетки на имунната система.

Когато има тъканно увреждане или инфекция, моноцитите напускат кръвния поток и навлизат в засегнатата тъкан или орган и претърпяват серия от промени, за да станат макрофаги. Тези макрофаги могат да се модифицират, за да образуват различни структури, за да се борят с различни микроби и нашественици.

По този начин макрофагите осигуряват първата линия на защита при защита на гостоприемника срещу инфекция. Моноцитно-макрофагеалната система е част от имунитета. Участва и във вродения, и в придобития имунен отговор.

Макрофагите имат продължителен живот - месеци наред. Особено важна е ролята на моноцитно-макрофагеалната система в придобития имунен отговор.

Когато макрофаг усвоява микроб, той представя антигена на микроба на повърхността си, за да предупреди други бели кръвни клетки за присъствието на нахлуващата частица. След това други бели кръвни клетки се размножават и предизвикват имунен отговор срещу патогена. В допълнение, антигена, може да бъде разпознат и насочен директно от антитела, ако възникне бъдеща реинфекция, което означава, че патогенът в известен смисъл е "запомнен" от имунната система.
Следваща статия: Фиброза
Сподели: