Какво означава геном?

Наименованието геном е въведено през 1920 година от Ханс Винклер, професор по ботаника в Хамбургския университет в Германия. Думата произхожда от ген и хромозома.

Геномът на даден организъм е цялата негова наследствена информация или по-точно набора от хромозоми, в който има само по 1 хромозома от хомоложните двойки, т.е. всеки ген има 1 копие. Геномът се нарича още основно число.

Каква информация носи геномът?

Наследствената информация се кодира в ДНК (или при някои вируси в РНК) на организма и включва както гените, така и некодиращите последователности от ДНК.

Декодиран ли е човешкия геном?

Декодирането на човешкия геном е обявявано няколко пъти в миналото, но това всъщност са непълни чернови. Завършеният геном е представен в поредица от статии, публикувани онлайн на 31 март 2022 в Science and Nature Methods.

Пълният геном съдържа 3604 гена, включително 104, които кодират протеини, които не присъстват в стария, непълен геном. Много от тези гени са малко по-различни копия на известните по-рано гени, включително някои, които са свързани с еволюцията и развитието на мозъка, аутизма, имунните реакции, рака и сърдечно-съдовите заболявания.  
Следваща статия: PSENEN
Сподели: