Синусът е кожна лезия, която има един отворен дрениращ край, а каналът завършва със сляп край. Пример за това е зъбен синус, който се оттича от зъбен абсцес или към вътрешността на устата, или към кожата. Също така тези лезии са характерни за гноен хидраденит с оформяне на подкожен (между съседни абсцеси) или дрениращ синус към повърхността на кожата.

Често понятията синус и фистула се използват взаимнозаменяемо.

Следваща статия: Клинично проучване
Сподели: