В наши дни сме свидетели на бързо развитие на дигиталните технологии, на молекулярната биология и на биотехнологичните разработки. Вече се знае много за сложните взаимоотношения между клетките в нашия организъм и се разработват все повече лекарства, които не са продукт на „химия“, а са биологични продукти, които се наместват само в променените звена, които определят развитието на болестите.

И въпреки това, все още съществуват „мистериозни“ болести, чието разпространение не е добре изяснено. Едно такова заболяване е гнойният хидраденит (HS).  

Болестта носи неправилното си име от няколко века и това се дължи на обърканите представи за засегнатата кожна структура, за причините за болестния процес, за начина, по който се развива болестта. При HS не са редки случаите на неразпознаване на състоянието или забавяне на диагнозата.

Значение има липсата на информация в обществото, както и това, че лекарите от останалите специалности (извън дерматологията) не познават добре болестта.

Не на последно място HS се съпровожда и от феномен на стигматизация както от страна на болния, така и от страна на обществото.

Тук можеш да научиш повече за разпространението на болестта:

Следваща статия: Разпространение в света
Сподели: