Системата на комплемента включва повече от 30 протеина, които работят в каскаден режим, всеки един задейства следващия, а следващият задейства друг и т.н.

Тези протеини или убиват микробите директно, или ги "маркират", или указват тяхното местоположение, така че другите клетки да ги унищожат. Те участват, също така, в „почистването“ на имунните комплекси.

Коплементът има роля както в придобития, така и във вродения имунен отговор. Той би могъл също да се активира по време на реакции срещу несъвместими кръвопреливания и по време на увреждащи имунни отговори, които съпътстват автоимунните заболявания.

Следваща статия: Карциневрин
Сподели: