Пикноза е термин от гръцки pyknono, което означава „сгъстяване, затваряне или кондензиране“.

Съществуват три основни промени в клетъчното ядро, които характеризират клетъчната некроза:

  • пикноза,
  • кариорексис и
  • кариолизис.

При пикнозата или кариопикнозата ядрото се сбръчква, като се получава еднородна базофилна маса. Този признак на некрозата е характерен за повечето клетъчни видове.

Дезинтеграцията на ядрото на малки тъмно оцветени фрагменти при някои клетъчни видове се нарича кариорексис (гр. рексис-разчупване).

Кариолизата (гр. лизис – разтваряне) се характеризира с постепенно изчезване на клетъчното ядро.

Пикнозата се наблюдава и при клетъчна апоптоза.  Пикнотични кератиноцити се установяват и при паракератоза в епидермиса.

Следваща статия: Спонгиоза
Сподели: