ДНК или дезоксирибонуклеинова киселина е наследственият материал при хората и почти всички други организми. ДНК е двойна спирала, образувана от базови двойки, прикрепени към захарно-фосфатен скелет. Човешката ДНК се състои от около 3 милиарда бази и повече от 99% от тези бази са еднакви при всички хора.

Редът или последователността на тези бази определя наличната информация за изграждане и поддържане на организма. 

Важно свойство на ДНК е, че тя може да се репликира или да прави копия на себе си. Всяка верига на ДНК в двойната спирала може да служи като модел за дублиране на последователността от бази. Това е критично, когато клетките се делят, тъй като всяка нова клетка трябва да има точно копие на ДНК, присъстващо в старата клетка.

Литература:

В статията е използван материал от National Library of Medicine. What is DNA?

Следваща статия: Ген
Сподели: