Тол-подобните рецептори (toll-like receptors, TLRs) са еволюционно запазени рецептори, принадлежащи към семейството на рецепторите за разпознаване на образи, които играят жизненоважна роля в имунния отговор, особено при разпознаването на патогени от извънклетъчната среда. Рецепторите за разпознаване на образи са ключов компонент на вродения имунитет поради тяхната способност първоначално да усетят излагането на инфекция и да предизвикат вътреклетъчна сигнална каскада за евентуално елиминиране на патогена и заразената от него клетка. Всички тези рецептори са протеини.  

TLRs заемат ключова позиция в първата линия на защита срещу патогени поради тази способност за разпознаване.   

 

Следваща статия: Цитокини
Сподели: