Фиброзата е патологична характеристика на повечето хронични възпалителни заболявания. Тя води до образуване на белези, дължащи се образуване на колаген. Ако е силно прогресиращ, фиброзният процес в крайна сметка води до неправилно функциониране на засегнатия орган.   

Много и различни фактори могат да допринесат за развитието на прогресивно фиброзно заболяване. Например, генетични заболявания, хронични инфекции, повтарящо се излагане на токсини, дразнители или дим, хронично автовъзпалитерно заболяване, незначителни несъответствия на човешки левкоцитен антиген при трансплантации, инфаркт на миокарда, висок серумен холестерол, затлъстяване, лошо контролиран диабет, хипертония.

Независимо от началните събития, характеристика, която е обща за всички фиброзни заболявания, е активирането на  миофибробласти, които са ключовите медиатори на ремоделирането на фиброзната тъкан. 

Следваща статия: Продром
Сподели: