Фибробластите са основните клетки на съединителната тъкан. Те притежават група органели, характерни за висока синтетична и секреторната активност: добре развит ендоплазмен ретикулум и комплекс на Голджи, секреторни везикули, богати са на тропоколаген, рибозоми и митохондрии. Друга характеристика е наличието на сложен цитоскелет, който се състои от система от микротубули и микрофиламенти (актини и актинини). Те са групирани в клетъчната периферия и осигуряват способността на клетката да се движи със скорост от 1 µm/min, натрупвайки се в периферията на рани.

Основните функции на фибробластите са следните:

  • Синтезират вещества от аморфната субстанция, влакна (колагенови, еластични и ретикуларни), растежни фактори и ензими.
  • Участват и в ремоделирането на междуклетъчния компонент  и осигуряват възстановяването на тъканта след нараняване и образуване на белег.
  • Намесват се в ранните етапи на имунния отговор, тъй като те са способни да стартират възпалителния процес в присъствието на нахлуващи патогени. Това се осъществява на базата на синтеза на хемокини, интерлевкини, невропептиди и различни растежни фактори.
Следваща статия: Колаген
Сподели: