Кератиноцитите представляват основния клетъчен тип в най-горния слой на кожата, познат като епидермис

Зреене на кератиноцитите

Кератиноцитите се делят в базалния слой на епидермиса (най-долния слой) и започват да зреят (диференцират) по пътя си към повърхността, подлагайки се на постепенна промяна. По време на този процес те произвеждат кератин, цитокини, растежни фактори, интерлевкини и фактори на комплемента

Кератиноцитите са високоспециализирани. Те играят съществена роля в защитата, тъй като образуват плътна бариера, която предотвратява навлизането на чужди вещества в тялото, като същевременно минимизира загубата на влага и топлина. Тези клетки имат и структурна роля, като образуват тесни връзки с другите клетки в епидермиса и ги поддържат на техните места. В допълнение, кератиноцитите функционират като имуномодулатори след кожни наранявания.
Следваща статия: Макрофаг
Сподели: