Ендоцитоза е процес, при който клетката поглъща различни по размер частици от околната среда. При поглъщане на твърди частици процесът се нарича фагоцитоза, а при поглъщане на течности - пиноцитоза.

Този процес на поглъщане започва с образуване на нещо като джоб в клетъчната мембрана. Мембраната се вгъва навътре и постепенно се затваря в горната си част, така че в крайна сметка се образува обградено от мембрана мехурче, което съдържа поетото вещество (фиг. 1).  

Фигура 1. Процес на ендоцитоза.

Процес на ендоцитоза

Клетката разпознава веществата чрез специфични рецептори, които са разположени по външната част на мембраната. Съдбата на рецепторите, които участват в рецептор-зависимата ендоцитоза може да е следната:

  • могат да бъдат рециклирани и върнати на същото място от мембраната, където са били и преди;
  • могат да бъдат транспортирани до друга част на мембраната;
  • могат да бъдат транспортирани до лизозомите, където да бъдат разрушени.

 

Следваща статия: Кожна биопсия
Сподели: