PASH е акроним и означава (1,2): гангренозна пиодерма (Pyoderma gangrenosum) + акне (Acne) + гноен хидраденит (Suppurative Hidradenitis)

PASH е автовъзпалителен синдром с хронично протичане. Има периоди на ремисия (стихване на симптомите) и рецидиви (влошаване на болестта) (3).

От кога е позната болестта?

Синдромът е описан за първи път през 2012 година от Braun-Falco и сътрудници. В своя публикация те описват различно съчетаване на заболявания от това, което до момента е било известно като PAPA синдром (гноен асептичен артрит, пиодерма гангренозум и тежко акне) (1). Всъщност съчетаването на хидраденит и пиодерма гангренозум с артрит, понастоящем се определя като PAPASH синдром 2,4), а терминът PsaPASH синдром е предложен за описване на връзката на псориатичен артрит и PASH синдром (3).

Какво е пиодерма гангренозум?

Pyoderma gangrenosum (пиодерма гангренозум) е неутрофилна дерматоза, т.е. автовъзпалително заболяване с инфилтрат от неутрофили. Името има само историческа стойност, защото болестта не е инфекциозна (pyoderma) и не води до гангрена (gangrenosum). В началото се развиват пустули, предимно по долните крайници, които наподобяват „ухапване от насекомо“ (фиг. 1).

Фигура 1. Начални лезии: пустули върху зачервена основа и развитие на улкус. Източник: DermNet NZ

Начални лезии: пустули върху зачервена основа и развитие на улкус

Скоро след появата си лезиите се превръщат в болезнени червени или виолетови улкуси, с подкопани граници (фиг. 2).

Фигура 2. Типични развити язви с подкопани ръбове. Източник: DermNet NZ

Типични развити язви с подкопани ръбове

Обичайно лезиите са силно болезнени. Могат да се развият голям брой улкуси едновременно или постепенно в течение на години. Ако не се лекуват, раните продължават да се уголемяват периферно или започват частично да се затварят. Болестта има подчертано хроничен ход, особено в случаите с венозна недостатъчност, напр. разширени вени. Дълбоките язви зарастват с белези, които могат да бъдат с характерен вид (крибриформен цикатрикс*) или са атрофични - бледи, хлътнали, меки с фино набръчкана повърхност (фиг. 3).

*терминът крибриформен означава наличие на малки дупчици или хлътвания по повърхността.

Фигура 3. Белег при гангренозна пиодерма. Източник: DermNet NZ

Белег при гангренозна пиодерма

Има няколко подтипа на гангренозна пиодерма:

 • Булозен: с възпалителни були и повърхностни язви, обичайно се съчетава със злокачествено заболяване на кръвта;
 • Пустулозен: с пустули върху зачервена кожа, обичайно се съчетава с болест на Крон;
 • Грануломатозен: развиват се повърхностни язви, които разрастват над нивото на кожата. В тези случаи, по-често лезиите обхващат лицето и липсва съчетаване с друга болест.

Какви са особеностите на акне в контекста на PASH синдром?

По принцип акне е най-честото кожно заболяване, което засяга над 80% от лицата в тийн възрастта. Понякога протича с по-тежки форми с нодуси, кисти, образуване на синуси и абсцеси. Именно тези форми се наблюдават в съчетание с други заболявания, като PASH синдром, PAPASH синдром, SAPHO синдром.

Какви са особеностите на HS при PASH синдром?

Хидраденитът протича с характерните лезии, обхващащи предимно гънките под гърдите, слабините и седалището. Счита се, че при HS в контекста на автовъзпалителен синдром е налице затегнато, подчертано хронично протичане и по-лош отговор на лечението (5).

Каква е причината за PASH синдром?

Съвременните проучвания дават основание да се мисли, че за развитието на болестта значение имат генетични мутации, но те не са напълно изяснени [3]. Знае се за мутации в някои гени (2,6,7):  

 • PSTPIP1 (про-линезерин-треонин-фосфатаза взаимодействащ протеин 1). Хипотезата е, че мутациите в гена PSTPIP1 определят активиране на възпалителен път с увеличено производство на провъзпалителни (засилващи възпалението) цитокини (особено IL-17), което води до привличане на неутрофили в огнището. Не е установено участие на циркулиращи автоантитела, нито автореактивни Т-лимфоцити (3).
 • Установени са и случаи с различни мутации на трите гена, които произвеждат протеини на гама-секретазния комплекс: пресенилин-1 (PSEN1), пресенилин подобрител-2 (кодиран от гена PSENEN), никастрин (кодиран от гена NCSTN). Намалената гама-секретазна активност намалява клетъчното сигнализиране по Notch. Това сигнализиране има роля за нормалния процес на клетъчна диференциация (зреене на клетките) в епидермиса и в космения фоликул. Също така повлиява процесите, в които участва вродения имунен отговор (Т-клетъчни имунни отговори) (8).

Как се лекува болестта?

Към момента липсва стандартна терапия на PASH синдрома (9). Терапиите, за които има данни за ефективност са следните (3):

Често е необходима системна терапия с инхибитори на туморнекрозис фактор-α, имуносупресори или дапсон.

Литература

 1. Braun-Falco M, Kovnerystyy O, Lohse P, Ruzicka T . Pyoderma gangrenosum, acne and suppurative hidradenitis (PASH) - a new autoinflammatory syndrome distinct form PAPA syndrome.  J Am Acad Dermatol. (2012):  66(3); 409-415.
 2. Sonbol H, Duchatelet S, Miskinyte S, Bonsang B, Hovnanian A et al.  PASH syndrome (pyoderma gangrenosum, acne and hidradenitis suppurativa): a disese with genetic heterogeneity.  Br J Dermatol. (2018): 178(1):  17-18.
 3. Niv D, Ramirez J, Fivenson D.  Pyoderma gangrenosum, acne, and hidradenitis suppurativa (PASH) syndrome with recurrent vasculitis.  JAAD Case Reports. (2017): 3(1); 70-73.
 4. Marzano, Ceccherini I, Gattorno M, Daniele F, Francesco C, et al. Association of Pyoderma Gangrenosum, Acne, and Suppurative Hidradenitis (PASH) Shares Genetic and Cytokine Profiles with Other Autoinflammatory Diseases. Medicine. (2014): 93(27); 187.
 5. Gasparic J, Theut RP, Jemec G. Recognizing syndromic hidradenitis suppurativa: a review of the literature," J Eur Acad Dermatol Venereol. (2017): 31; 1809-1816.
 6. Duchatelet S, Miskinyte S, Join-Labert. First nicastrin mutation in PASH (pyoderma gangrenosum, acne and suppurative hidradenitis) syndrome. Br J Dermatol. (2015): 173(2); 610-612.
 7. Calderon-Castrat X, Bancalari-DD, Roman-CC, Romo AM, Amorós-CD, et al. PSTPIP1 gene mutation in a pyoderma gangrenosum, acne and suppurative hidradenitis (PASH) syndrome.  Br J Dermatol. (2016): 175; 194-198.
 8. Radtke F, Fasnacht N, MacDonald H. Notch signaling in the immune system.  Immunity. (2010): 32(1): 14-27.
 9. Join-Lambert O., Duchatelet S., Delage M. Remission of refractory pyoderma gangrenosum, severe acne, and hidradenitis suppurativa (PASH) syndrome using targeted antibiotic therapy in 4 patients. J Am Acad Dermatol. (2015): 73; S66–S69.
Следваща статия: PAPASH
Сподели: