PsAPASH е акроним за съчетаването на: псориатичен артрит (Psoriatic Arthritis) + PASH (F1-1) Pyoderma gangrenosum, Acne, Suppurative Hidradenitis (1).

Става въпрос за акроним, който е предложен за случаи, при които се установява съчетаване на четири заболявания (1):

Към момента, все още не е идентифицирана генетична мутация, свързана с PsAPASH синдром, не е установявана и генетичната мутация в кодиращия регион на PSTPIP1 гена (T18).

Допуска се, че инхибирането на туморнекрозис фактор-алфа (TNF-алфа) може да представлява обещаваща терапевтична стратегия за лечение на множество съпътстващи кожни заболявания. Това е потвърдено и в наскоро съобщен случай у 22 годишна пациентка (2).

Необходими са, обаче, допълнителни клинични наблюдения, за да се установи разпространението на този синдром и да се правят заключения за възможните причини и лечение.

Литература

  1. Saraceno, R., Babino, G., Chiricozzi, A., Zangrilli, A., and Chimenti, S. PsAPASH: a New Syndrome Associated with Hidradenitis Suppurativa with Response to Tumor Necrosis Factor Inhibition. J. Am. Acad. Dermatol. (2015): 72 (1);  42– 44.
  2. Gadelha RL, Paiva RDSR, Palitot EB, Costa JEFD. PsAPASH: a rare and recent autoinflammatory syndrome associated with hidradenitis suppurativa. An Bras Dermatol. (2020); 95(2): 203-206.
Следваща статия: PASS
Сподели: