Възпалителните заболявания на червата могат да бъдат свързани с няколко извънчревни прояви, вкл. и засягане на мускулите, черния дроб, очите, бъбреците и белия дроб. През последните години, все по-голям интерес придобиват случаите, при които болестта на Крон (Crohn) се комбинира с гноен хидраденит (HS).

Често ли HS се съчетава с болест на Крон?

В миналото е считано, че съчетаването на двете болести е рядко наблюдавано, но през последните години се оказва, че болестта на Крон (БК) е най-често съобщаваното придружаващо заболяване при пациентите с HS. Средното разпространение на HS при пациенти с възпалително чревно заболяване е 12,8%, а случаите, комбинирани с БК са с най-висока честота (17,3%) (4).

Защо двете болести се съчетават често?

Съвременните изследвания подкрепят хипотезата за съществуващ имунен дисбаланс и при двете заболявания. Повечето автори считат, че е налице споделена патогенеза, т.е. участие имат генетични фактори, състав на микробиома и фактори от средата, като затлъстяване, метаболитни нарушения и тютюнопушене (3).

Какви са клиничните особености на случаите на HS в съчетание с болест на Крон?

Установено е, че пациентите с HS и БК са:

 • по-често пушачи;
 • предимно жени (4);
 • с предхождащо чревно заболяване, т.е. БК предхожда кожното засягане (4);
 • с перианална (около ануса) локализация на лезиите;
 • резистентни на лечението и обичайно се налага приложение на имуносупресори (Th4) и хирургична интервенция (Th8) (1);

Има ли особености при лечението, ако двете заболявания се развиват едновременно?

БК и HS могат да бъдат контролирани от някои имуномодулиращи лекарства (Th5). Многобройни доклади показват, че инфликсимаб подобрява кожните лезии при пациенти както с БК, така и с HS (5,6). При проучване на пациенти, които са лекувани „извън индикация“ с инфликсимаб и етанерцепт се отчита ремисия при около 35% от случаите и намаляване на активността на кожните лезии с 50% (7,8).

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Болестта на Крон и гнойният хидраденит са хронични възпалителни заболявания.
 • В миналото е считано, че двете заболявания могат да се развиват едновременно при един и същ болен в редки случаи, но понастоящем се оказва, че това е по-често от очакваното съчетаване на болести - промени по кожата се наблюдават при около 13% от случаите с възпалително чревно заболяване.  
 • Допуска се, че възпалението на червата и това на кожата се дължат на един и същ патологичен процес, т.е. има споделена патогенеза между двете заболявания.
 • Съществуват много доказателства, че възпалението при HS и при болест на Крон отговарят на лекарства, които повлияват функциите на имунната система и това е още едно доказателство за връзката между двете болести.

Литература

 1. Dessinioti C, Katsambas A, Antoniou C. Hidradenitis suppurrativa (acne inversa) as a systemic disease. Clin Dermatol. (2014); 32: 397–408.
 2. Nazary M, van der Zee HH, Prens EP, Folkerts G, Boer J. Pathogenesis and pharmacotherapy of Hidradenitis suppurativa. Eur J Pharmacol. (2011); 672: 1–8.
 3. Levine JS, Burakoff R. Extraintestinal manifestations of inflammatory bowel disease. Gastroenterol Hepatol (N Y) (2011); 7: 235–241.
 4. Principi M, Cassano N, Contaldo A, Iannone A, Losurdo G, Barone M, Mastrolonardo M, Vena GA, Ierardi E, Di Leo A. Hydradenitis suppurativa and inflammatory bowel disease: An unusual, but existing association. World J Gastroenterol. (2016); 22(20): 4802-11.
 5. dos Santos CH, Netto PO, Kawaguchi KY, Parreira Alves JA, de Alencar Souza VP, Reverdito S. Association and management of Crohn’s disease plus hidradenitis suppurativa. Inflamm Bowel Dis. (2012); 18: 801– 802.
 6. Lebwohl B, Sapadin AN. Infliximab for the treatment of hidradenitis suppurativa. J Am Acad Dermatol. (2003); 49: 275– 276.
 7. Grant A, Gonzalez T, Montgomery MO, Cardenas V, Kerdel FA. Infliximab therapy for patients with moderate to severe hidradenitis suppurativa: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover trial. J Am Acad Dermatol. (2010); 62: 205–217.
 8. Pelekanou A, Kanni T, Savva A, Mouktaroudi M, Raftogiannis M, Kotsaki A, Giamarellos-Bourboulis EJ. Long-term efficacy of etanercept in hidradenitis suppurativa: results from an open-label phase II prospective trial. Exp Dermatol. (2010); 19: 538–540.
Сподели: