Когато говорим за симптоми на дадена болест, това са признаците, чрез които организмът ни съобщава, че нещо не е наред. Прието е симптомите да се разглеждат в две групи: обективни и субективни.

Обективните симптоми

Обективните симптоми са промените, които могат да бъдат установени при прегледа. Тъй като кожата е видим орган, то обективните симптоми са обривните елементи, с които се характеризира болестта. Обективните симптоми при гноен хидраденит (HS) са първичните, вторични и третични  кожни лезии.

Всеки отделен човек може да види промените по кожата, но специалистите дерматолози са обучени, за да могат да „прочетат“ езика на дерматологията.

Не пренебрегвай, това което се опитва да ти съобщи кожата и не отлагай прегледа при дерматолог, защото обективните симптоми по кожата си приличат и само по прочетено, разказ от други пациенти или видяно някъде в интернет не може да се стигне до правилна диагноза!

Субективните симптоми

Субективните симптоми са, общо казано, оплакванията, които имаш. По отношение на кожните болести обичайни симптоми са сърбеж, парене, болка и те присъстват в различна степен и при HS. Трябва да наблюдаваш от какво се усилват субективните симптоми, има ли нещо, което да облекчава изразеността им, променят ли се в хода на денонощието. Тази информация ще бъде от полза на дерматолога, за да постави коректната диагноза.

Други субективни симптоми при гноен хидраденит са отделяне на гноен секрет с неприятна миризма, дискомфорт и това в съчетание с хроничната болка води до силно изразена стигматизация и влошено качество на живот на пациентите (12). В крайна сметка като субективни симптоми се развиват умора и потиснато настроение и те са пряко свързани с болестта.

При усложнените и съчетани с други заболявания случаи на HS, се развива и субективна симптоматика, свързана с усложнението или асоциираното заболяване, напр. чревна симптоматика (болест на Крон); ставни болки (HS при синдроми); фебрилитет (HS, съчетан със средиземноморска фамилна треска).

Сърбеж при гноен хидраденит

Има ли сърбеж при HS?

Сърбежът се усеща като дразнене на кожата, докато болката може да се усети от почти всички части на тялото (3). Въз основа на произхода си, сърбежът се разглежда в четири категории:

 • сърбеж, който произлиза от кожата – характерен симптом е на редица кожни болести, напр. суха кожа, атопична екзема, псориазис, уртикария, краста или други възпалителни кожни заболявания (4);
 • невропатичен сърбеж, причинен от увреждане на нервите, напр. сърбеж, свързан с невропатия след херпес зостер или при заздравяване на рани, сърбеж при мозъчни тумори, множествена склероза и др. (5);
 • неврогенен сърбеж, причинен от нарушена функция на нервната система при липса на периферна невропатия, напр. сърбеж, свързан с холестаза (6);
 • психогенен сърбеж, свързан с психически аномалии (например обсесивно-компулсивни разстройства (3).

В близкото минало не се считаше, че HS е сърбяща дерматоза, но всъщност сърбежът е често срещан симптом. Съобщава се при 62,1%-77,5% от случаите и влияе неблагоприятно върху качеството на живот на пациентите (1,2). Особено чести са оплакванията от сърбеж в началните фази от развитието на болестта и дори като продром. Сърбежът се счита за подвариант на болката, тъй като тези две усещания споделят много прилики. Подобно на острата болка, острият сърбеж е защитен механизъм на организма и служи като предупредителен сигнал за потенциално увреждане на тъканите (7). Интересен факт е и това, че сърбеж обичайно липсва при хора с гноен хидраденит, които са преустановили пушенето (1).

В хода на болестта, често се задържат оплаквания от хроничен сърбеж, които могат да бъдат с различна интензивност, дори, в някои случаи, сърбежът е доста силен и може дори да попречи на физиологичния сън. При хроничен сърбеж, усещането, което се получава от разчесването също се възприема като сърбеж и се предизвиква цикъл „сърбеж-разчесване-сърбеж“. Непрекъснатото разчесване не само увеличава риска от кожна инфекция, но и нарушава социалния живот на пациентите.

На какво се дължи сърбежът при HS?

Проучванията показват, че при HS сърбежът вероятно е с произход от кожата и от нервите (10).

Възможно обяснение за сърбежа при пациенти с хидраденит е наличието на триптаза-позитивни мастоцити, за които е установено, че са повишени във всички стадии на заболяването, включително и във видимо здравата кожа, в съседство с лезиите (8). Съобщава се и за повишени серумни нива на имуноглобулин (Ig)E при пациенти с HS и това, в комбинация с нахлуването в тъканта на мастоцити, може да предизвика дегранулация на тези клетки, освобождаване на хистамин и други медиатори, напр. протеази, причиняващи сърбеж (9). Тези наблюдения насочват към възможността за повлияване на сърбежа, особено в ранните фази от развитието на болестта от антихистамини.

Освен това, сърбежът при пациенти с HS може да е резултат и от невропатия на малки нервни влакна, поради образуването на белези в хода на болестта. Повтарящото се хронично възпаление унищожава термалните нерви и впоследствие засилва регенерацията им, когато възпалението отшуми. Този тип невропатичен сърбеж се доближава по природа до болката и може да бъде причинен от непропорционален брой регенериращи, немиелинизирани  нервни влакна в лезиите при HS (11).

Болка при гноен хидраденит

Какви са особеностите на болката при HS?

Основните симптоми на гнойния хидраденит (възли, които прогресират до абсцеси, синусови пътища и белези) правят това заболяване изключително болезнено състояние.

Болката, свързана с HS, обичайно е интензивна и хронична и се съобщава от пациентите като най-значимият фактор, допринасящ за влошено качество на живот (12).  По скалите за оценка на болката, при които 0 представлява липса на болка, а 10 изразява най-силната възможна или екстремна болка, пациентите с HS обикновено оценяват болката си в диапазона 4 до 10 и я описват като гореща, пареща, разтягаща, режеща, разцепваща, гризяща, притискаща (13). Особено силна е болката при развит абсцес, тя обичайно има пулсиращ характер и рязко намалява по интензивност след „спукване“ на абсцеса и отделяне на гнойното съдържимо.

На какво се дължи болката при HS?

Установено е, че болката при пациенти с HS може да бъде ноцицептивна и невропатична болка:

 • Ноцицептивната болка обикновено е остра и се развива в отговор на конкретна ситуация. Тя има тенденция да изчезне, когато засегнатата част от тялото оздравее. Появява се, защото тялото съдържа специализирани нервни клетки, наречени ноцицептори, които откриват вредни стимули или неща, които могат да увредят тялото, напр. екстремна топлина или студ, натиск, въздействие от химикали и др. При HS ноцицепторите се активират от уголемяване на възлите и натискът, който те оказват върху съседни структури. След това тези предупредителни сигнали се предават по нервната система към мозъка, което води до ноцицептивна болка.
 • Невропатичната болка е хронична и се развива, когато нервната система е увредена или не работи правилно поради заболяване или нараняване. Тя е различна от ноцицептивната болка, тъй като не се развива в отговор на никакво специфично обстоятелство или външен стимул.

Тези два вида болка обикновено се лекуват с различни лекарства: при ноцицептивна болка се назначават противовъзпалителни лекарства (например аспирин), а невропатичната болка се облекчава от антиконвулсанти (лекарства, разработени за епилепсия), локални анестетици (обезболяващи) и антидепресанти. 

Какви са оплакванията във връзка с отделянето на гной?

Въпреки, че клиничните признаци на заболяването често могат да бъдат скрити от дрехите, отделянето на гой от възпалените абсцеси е свързано с неприятна миризма и зацапване на дрехите. Това се отразява негативно върху самочувствието на пациента, води до социално дистанциране и се отразява на междуличностните отношения (15). Проучван е средният дерматологичен индекс за качество на живот  при група от 251 шведски пациенти с хидраденит и той е оценен на 10 (диапазон 0- 30) (15). Това показва значително, специфично за заболяването влошаване на качеството на живот.

Като най-инвалидизиращи симптоми, пациентите оценяват болката и смущенията, произхождащи от гнойната секреция. 

Тук можеш да прочетеш за основните съвети за лична хигиена при HS.

Защо самочувствието на пациентите с HS е намалено?

Гнойният хидраденит засяга самочувствието на пациентите поради грозните, неприятни физически симптоми, образуването на неестетични белези и липсата на контрол върху болестта. Хората, живеещи с хидраденит често имат реакция, насочена към самоизолация и развиват депресия. Сред извадка от 54 полски пациенти с хидраденит, 41 21% са в състояние на клинична депресия, а значима умора е установена при 40% от случаите (16). Тези симптоми са в пряка зависимост от тежестта на болестта по Хърли:

 • Влошаването на качеството на живот е право пропорционално на тежестта на заболяването.
 • Степента на влошаване на качеството на живот е сравнимо със сериозните медицински състояния като рак, белодробни заболявания и сърдечно-съдови болести (16).

Научи повече за тъгата при HS, споделено от пациент с това заболяване.

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Сърбежът е често срещан, но недостатъчно докладван симптом при HS. Неговата умерена до тежка интензивност и значително въздействие върху съня имат голям потенциал да влошат качеството на живот на пациентите.
 • Активните лезии при хидраденит са свързани с неприятна миризма и силна болка, което води до социално отдръпване, депресия и цялостно лошо качество на живот.

Литература

 1. Matusiak Ł, Szczęch J, Kaaz K, Lelonek E, Szepietowski JC. Acta Derm Venereol. (2018); 98: 191.
 2. Vossen ARJV, Schoenmakers A, van Straalen KR, Prens EP, van der Zee HH. Am J Clin Dermatol. (2017); 18: 687.
 3. Yosipovitch G, Greaves MW, Schmelz M. Itch. Lancet. (2003); 361: 690–694.
 4. Metz M, Grundmann S, Stander S. Pruritus: an overview of current concepts. Vet Dermatol. (2011); 22: 121–131.
 5. Oaklander AL. Common neuropathic itch syndromes. Acta Derm Venereol. (2012); 92:118–125.
 6. Bergasa NV. The pruritus of cholestasis. J Hepatol. (2005); 43: 1078–1088.
 7. Ross SE. Pain and itch: insights into the neural circuits of aversive somatosensation in health and disease. Curr Opin Neurobiol. (2011); 21: 880–887.
 8. van der Zee HH, de Ruiter L, Boer J, et al. Alterations in leucocyte subsets and histomorphology in normal-appearing perilesional skin and early and chronic hidradenitis suppurativa lesions. Br J Dermatol. (2012); 166: 98–106. 
 9. Pascual JC, Garcia-Martinez FJ, Martorell A, et al. Increased total serum IgE levels in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. (2016); 175: 1101–1102.
 10. Vossen ARJV, Schoenmakers A, van Straalen KR, Prens EP, van der Zee HH. Assessing Pruritus in Hidradenitis Suppurativa: A Cross-Sectional Study. Am J Clin Dermatol. (2017); 18(5): 687-695.
 11. Chuquilin M, Alghalith Y, Fernandez KH. Neurocutaneous disease: cutaneous neuroanatomy and mechanisms of itch and pain. J Am Acad Dermatol. (2016); 74: 197–212.
 12. von der Werth JM, Jemec GB. Morbidity in patients with hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. (2001); 144: 809–13.
 13. Smith HS, Chao JD, Teitelbaum J. Painful hidradenitis suppurativa. Clin J Pain (2010); 26: 435–44.
 14. Nielsen RM, Lindsø Andersen P, Sigsgaard V, Theut Riis P, Jemec GB. Pain perception in patients with hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. (2020); 182(1): 166-174.
 15. Jemec GB, Heidenheim M, Nielsen NH. Hidradenitis suppurativa: characteristics and consequences. Clin Exp Dermatol. (1996); 21: 419–23.
 16. Matusiak L, Bieniek A, Szepietowski JC. Psychophysical aspects of hidradenitis suppurativa. Acta Derm Venereol 2010; 90: 264–8.
Следваща статия: Усложнения
Сподели: