Системата за стадиране на Хърли (Hurley) е широко използвана система, чрез която се прави оценка на степента на заболяването при пациенти с гноен хидраденит (HS). Тази система се използва в клинични изпитвания, както и за вземане на информирани решения за лечението (1,2).

Класифицирането по Хърли изисква задълбочена клинична оценка както при активно заболяване, така и при развити необратими увреждания (3)

Определянето на стадия става въз основа на три групи критерии (табл. 1):

  • Вид и разпространение на лезиите;
  • Наличие на синуси;
  • Цикатризация.

Таблица 1. Стадии на болестта по Хърли.

Стадий

Описание

I

Образуване на единични или множествени абсцеси без формиране на синуси и белези (фиг. 1).

II

Рецидивиращи абсцеси с образуване на синуси и белези. Единични или множество отделно стоящи лезии (фиг. 2).

III

Дифузно или почти дифузно обхващане на зоната или множество взаимосвързани синуси, абсцеси и белези в цялата зона (фиг. 3).

Фигура 1. HS, стадий I по Хърли. Източник: DermNet NZ

HS, стадий I по Хърли

Фигура 2. HS, стадий II по Хърли. Източник: DermNet NZ

HS, стадий II по Хърли

Фигура 3. HS, стадий III по Хърли. Източник: DermNet NZ

HS, стадий III по Хърли

През 2016 година, холандската експертна група към Европейската фондация по HS (European Hidradenitis Suppurativa Foundation) предлага преработена система на Хърли (4)

Предложен е алгоритъм с три стъпки (фиг. 4), чрез който се прави оценка на:

  • наличието на синусови пътища;
  • степента на възпаление;
  • разпространението на процеса.

Фигура 4. Предефинирано стадиране по Хърли. Източник: модифицирано по Horváth B, Janse IC, Blok JL, Driessen RJ, Boer J, Mekkes JR, Prens EP, van der Zee HH. Hurley Staging Refined: A Proposal by the Dutch Hidradenitis Suppurativa Expert Group. Acta Derm Venereol. (2017);97(3):412-413.

Предефинирано стадиране по Хърли

Въведени са A, B и C подварианти на стадиите I и II. Ако няма синуси, то процесът може да е в стадий I или IIA по Хърли, като IB и IC се диференцират по наличието съответно на фиксирани или променящи се лезии.

Стадий II по Хърли се характеризира с наличието на синусовите пътища, не се взима предвид наличието на белези, тъй като това не променя избора на лечение. В етап II (наличие на възпаление) има значение дали са включени 2 или повече анатомични области и това определя степента на тежест и избора на лечение (4).

Според авторите тази система за определяне на тежестта помага на лекаря да ръководи терапията, особено при избора между операция и/или противовъзпалителни лекарства. Освен това точното стадиране определя и пациентите, които са подходящи за терапия с инхибитори на тумор некрозис фактор - алфа – пациенти със стадий до IC.

Литература

  1. Jemec GBE. Hidradenitis suppurativa. N Engl J Med. (2012); 366(2): 158-164.
  2. Micheletti RG. Natural history, presentation, and diagnosis of hidradenitis suppurativa. Semin Cutan Med Surg. (2014);33(suppl 3): 51-53.
  3. Jemec GBE, Revuz J. Treatment. In: Jemec GBE, Revuz J, Leyden JJ, eds. Hidradenitis suppurativa. Berlin Heidelberg, Germany: Springer-Verlag. (2006): 183-186.
  4. Horváth B, Janse IC, Blok JL, Driessen RJ, Boer J, Mekkes JR, Prens EP, van der Zee HH. Hurley Staging Refined: A Proposal by the Dutch Hidradenitis Suppurativa Expert Group. Acta Derm Venereol. (2017);97(3):412-413
Следваща статия: IHS4
Сподели: