По принцип в дерматологията обривните елементи се разглеждат в две групи: първични и вторични.

Първичните лезии са промени по кожата на базата, на които може да бъде поставена диагнозата. Значение има техния вид, начинът по който се подреждат една спрямо друга, разположението спрямо частите на тялото и др. особености, които дерматологът преценява при прегледа на кожата.

Вторичните обривни елементи са резултат от развитието на първичните лезии, те имат само спомагателно значение за диагнозата.

По отношение на гнойният хидраденит (HS), се счита, че кожните симптоми (лезии) могат да бъдат разглеждани като:

  • Първични – появяват се в ранните етапи от развитието на хроничния възпалителен процес;
  • Вторични  – оформят се като резултат от естественото развитие на първичните лезии;
  • Третични  – това са лезиите, които са израз на настъпилото трайно увреждане на тъканта в засегната зона на кожата.
Следваща статия: Първични
Сподели: