Какво представлява въпросникът за оценка на качеството на живота?

Дерматологичният индекс за качество на живота (Dermatology Life Quality Index, DLQI) (1-3) се използва за преценка на това в каква степен болестта се отразява върху ежедневието и може да се използва от възрастни, т.е. пациенти на възраст над 16 години. Въпросникът се състои от 10 въпроса, като е необходимо да се отговори на всеки един от тях! Обърни внимание, че въпросите се отнасят за последната седмица преди попълване на въпросника.  

Какви са въпросите във въпросника?

Въпросите са официално преведени на български и валидирани от Alexis Pollitz, MA – Мениджър на лингвистичния проект, Corporate Translations, Inc., Chicago, IL, USA. Окончателният обратен превод е потвърден от: д-р Mohammad K. A. Basra (4).

1. До каква степен през изминалата седмица усещахте сърбеж, дразнене, болка или парене на кожата?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не

2. До каква степен през изминалата седмица бяхте смутен(а) или притеснен(а) заради състоянието на вашата кожа?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не

3. До каква степен през изминалата седмица състоянието на вашата кожа ви попречи да пазарувате или да се грижите за дома или градината?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

4. До каква степен през изминалата седмица състоянието на кожата ви повлия на избора на дрехите, които носихте?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

5. До каква степен през изминалата седмица състоянието на вашата кожа се отрази на социалните ви контакти и на начина, по който прекарахте свободното си време?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

6. До каква степен през изминалата седмица състоянието на вашата кожа ви създаде трудности при спортуване?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

7. През изминалата седмица състоянието на вашата кожа пречеше ли ви да работите или учите?

Ако отговорът е „не”, то до каква степен състоянието на кожата ви създаваше проблеми при работа или учене през изминалата седмица?

 • Да
 • Не
 • Много
 • Малко
 • Въобще не

8. До каква степен през изминалата седмица състоянието на кожата ви създаваше проблеми с вашия(та) партньор(ка) или с близки приятели или роднини?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

9. До каква степен през изминалата седмица състоянието на кожата ви причини затруднения в сексуалния ви живот?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

10. До каква степен лечението на кожата ви през изминалата седмица ви създаваше проблеми (например с това, че ви е отнело много време или с това, че домът ви е бил разхвърлян)?

 • Много
 • Доста
 • Малко
 • Въобще не
 • Не се отнася до мен

Как става определянето на оценката?

Оценяването на всеки въпрос е както следва:

 • Много = 3 точки;
 • Доста = 2 точки;
 • Малко = 1 точка;
 • Въобще не = 0 точки;
 • Не се отнася до мен = 0 точки.

Ако отговорът на въпрос 7 е ДА = 3 точки.

Накрая се сумират точките и резултатът може да е максимум 30 точки.

Колкото е по-висок резултатът, толкова повече е влошено качеството на живот.

Как се интерпретира резултата?

Ако резултатът е:

 • 0 – 1 точка – няма отражение върху ежедневието;
 • 2 – 5 точки – слаб ефект върху ежедневието;
 • 6 – 10 точки – умерен ефект върху ежедневието;
 • 11 – 20 точки – изразен ефект върху ежедневието;
 • 21 – 30 точки – екстремно силен ефект върху ежедневието.

Литература

 1. Finlay AY and Khan GK. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine clinical use. Clin Exp Dermatol. (1994); 19:210-216.
 2. Basra MK, Fenech R, Gatt RM, Salek MS and Finlay AY. The Dermatology Life Quality Index 1994-2007: a comprehensive review of validation data and clinical results. Br J Dermatol. (2008); 159:997-1035.
 3. Hongbo Y, Thomas CL, Harrison MA, Salek MS and Finlay AY. Translating the science of quality of life into practice: What do dermatology life quality index scores mean? J Invest Dermatol (2005); 125: 659-64.
 4. Dermatology Life Quality Index. Достъпно на: School of Medicine

 

Сподели: