За да разберем какво точно се случва в кожата при гноен хидраденит (HS), трябва първо да научим какво представлява възпалението.

Възпалението е част от сложния биологичен отговор на телесните тъкани към вредни стимули, напр. патогенни микроби, увредени клетки или дразнители, и е защитен отговор, включващ имунни клетки, кръвоносни съдове и молекулярни медиатори.

Възпалението може да бъде краткотрайно (остро) или дълготрайно (хронично). Острото възпаление преминава в рамките на часове или дни. Хроничното възпаление може да продължи месеци или години, дори след като първият задействащ фактор е изчезнал.

Какви са симптомите на възпаление?

Симптомите на възпаление в медицината са познати с латинските думи calor, rubor, dolor, tumor, functio laesa (фиг. 1):

 • Calor – мястото се затопля;
 • Rubor – мястото се зачервява;
 • Dolor – има болка;
 • Tumor – мястото се надига, има оток или уплътняване на тъканта;
 • Functio laesa – нормалната функция се уврежда.

Фигура 1. Признаци на възпалението.

Признаци на възпалението

Възпалението може да причини и грипоподобни симптоми, напр. втрисане, общо неразположение, главоболие, повишаване на температурата.

Как се развива възпалението при HS?

Според основната патофизиологична хипотеза, при човек, който носи определени генетични мутации и е изложен на рискови фактори, се развива абнормно възпалително състояние (1).

Основните стъпки на възпалението са представени на фигура 2.

 1. Определени събития, напр. производство на антимикробни пептиди и недостатъчна Notch сигнализация, допринасят за промени в космения фоликул: увеличаване на клетките в епителното покритие на космения фоликул (представи си го като епидермис, тапициращ стената на космения фоликул) и хиперкератоза с блокиране на фоликула и образуване на разширение на фоликула.
 2. Това води до растеж на бактерии в блокираните космени фоликули и освобождаване на свързани с увреждането молекули.Те стимулират локалните имунни клетки, особено макрофагите, да произвеждат възпалителни цитокини като туморнекрозис фактор-алфа (TNF-α) и интерлевкин, напр. (IL-1β).
 3. В крайна сметка фоликулът се разкъсва и в дермата попадат свободен кератин (клетъчен детрит), рогови клетки, фрагменти от косми, секрет от мастните жлези и бактерии от кожния микробиом.  
 4. Те действат като свързани с патоген молекулярни образци (pathogen-associated molecular patterns, PAMPs) и свързани с увреда молекулярни образци (damage-associated molecular patterns, DAMPs). Имунната система разпознава DAMP и PAMP като чужди тела (2) и се активира системата на комплемента.
 5. Активира се освобождаването на интерлевкини, което води до стимулиране на възпалението – в огнището се привличат бели кръвни клетки - те включват неутрофилни гранулоцити, моноцити (които в кожата могат да се диференцират в макрофаги или дендритни клетки), В-плазматични клетки и различни функционални подгрупи ефекторни/паметови Т-клетки (които са били генерирани в дрениращите лимфни възли, свързани с кожата). Установено е, че при HS Т- клетките помощници Th1 и Th17 клетките и техните основни медиатори интерферон (IFN)-γ (Th1), IL-17A/F и IL-26 (Th17) са в обилно количество (3).
 6. Възпалението се поддържа от различни имунни клетки, като Т-клетки помощници (главно CD4+, но също и CD8+ ), В лимфоцити, макрофаги и неутрофили и техните продукти, основно интерлевкин 17 (IL-17), туморнекрозис фактор алфа (TNF-α) и интерлевкин 23 (IL-23) (1).
 7. Продължителното възпаление с образуване на гной, епителизация в разпадналата се тъкан и изобилие от ензими, разграждащи екстрацелуларния матрикс (матрични металопротеинази, MMPs) накрая водят до образуването на дрениращи гной епителизирани тунели (синуси) и разрушаване на архитектурата на кожата (3)

Фигура 2. Развитие на възпалението при хидраденит: (1) епидермис; (2) дерма; (3) хиподерма; (4) мастна жлеза; (5) космен фоликул с гноепродукция; (6) апокринна потна жлеза; (7) кръвоносен съд; (Ma) макрофаг; (Th1) помощно Т-клетка; (Gr) гланулоцит; (Mo) моноцит; (Th22) помощна Т-клетка; (Th17) помощна Т-клетка; (Fb) фибробласт; (Pl) плазмоцит. Източник: схемата е модифицирана по Wolk K, Join-Lambert O, Sabat R. Aetiology and pathogenesis of hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. 2020 Dec;183(6):999-1010.

Развитие на възпалението при хидраденит

Тази хипотеза за възникване и поддържане на възпалението се подкрепя и от наблюденията, че всички лекарства с благоприятни ефекти при HS имат нормализиращи ефекти върху съотношението клетките-помощници (Th17) и регулиращите T клетки (Treg). Авторите на проучването, освен това подчертават, че затлъстяването и тютюнопушенето също имат негативен ефект върху съотношението Th17/Treg (4)

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Към момента не е категорично ясно кое е първичното – възпалението или нарушеното вроговяване в космения фоликул, но резултатът е хиперкератоза в инфундибулума на космения фоликул.
 • Възпалителният процес протича клинично с характерните признаци – зачервяване, оток, болка, повишаване на локалната температура и нарушена функция на космения фоликул.
 • Установени са промени в клетъчните сигнални пътища и нарушено съотношение между регулиращите Т-клетки и клетките помощници, което вероятно отключва възпалителен процес.
 • Възпалението се засилва с участие на интеревкини – основно интерлевкин 17, туморнекрозис фактор алфа, интерлевкин 23, затова лекарствата, които повлияват техните нива имат добра ефективност върху лезиите при HS.
 • Рисковите фактори (основно затлъстяване и тютюнопушене) имат значение за отключване и поддържане на възпалението.

Днес се знае, че гнойният хидраденит е възпалително заболяване, развиващо се поради генетични причини, увреда в сигнализиращи пътища, блокиране на космените фоликули и имунен дисбаланс, но рисковите фактори имат голяма роля за поддържане на процеса.

Не приемай съветите за намаляване на теглото и спиране на тютюнопушенето просто като съвети за здравословен живот – при HS те имат централна роля в патологичния процес и корекцията има лечебен ефект!

Литература:

 1. Kelly G, Prens EP. Inflammatory mechanisms in hidradenitis suppurativa. Dermatol Clin. 2016;34(1):51-58.
 2. Mozeika E, Pilmane M, Nurnberg BM, Jemec GB. Tumour necrosis factor-alpha and matrix metalloproteinase-2 are expressed strongly in hidradenitis suppurativa. Acta Derm Venereol. (2013) 93:301–4. 10. 
 3. Wolk K, Join-Lambert O, Sabat R. Aetiology and pathogenesis of hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol. (2020); 183(6): 999-1010.
 4. Melnik BC, John SM, Chen W, Plewig G. T helper 17 cell/regulatory T-cell imbalance in hidradenitis suppurativa/acne inversa: the link to hair follicle dissection, obesity, smoking and autoimmune comorbidities. Br J Dermatol. (2018); 179(2): 260-272
Следваща статия: Влияние на андрогените
Сподели: