Кожата е най-големият орган в човешкото тяло и има сложна и комплексна структура. Това важи и за основния кожен придатък - космения фоликул. Началните лезии при гноен хидраденит (HS) започват именно около космения фоликул.

Каква е промяната и какво е първото събитие?

По въпроса, че основното събитие е хиперкератозата (натрупване на рогова материя) в космения фоликул има съгласие, но все още се спори дали:

 • първо се развива хиперкератоза или
 • първично има нахлуване на възпалителни клетки.

Съществуват данни от наблюдения и експерименти, както и терапевтични доказателства, че HS е първично възпалително заболяване поради имунна дисрегулация, а не първична фоликуларна оклузия (запушване, блокиране на фоликула), но все още няма категорични данни, които да подкрепят едната или другата хипотеза (1,2).

Независимо от точните механизми резултатът при всички случаи е хиперкератоза в космения фоликул (фиг. 1). И именно тя е първичното нарушение при HS.

Фигура 1. Хиперкератоза в космения фоликул: (1) нормално вроговяване в горната част на космения фоликул; (2) хиперкератоза и блокиране на космения фоликул.

хиперкератоза в космения фоликул

Какво означава хиперкератоза?

Образуването на нормален рогов слой на епидермиса е сложен и важен физиологичен процес. В хода на този процес кератиновите протеини се организират и се стига до крайното вроговяване. В роговия слой, клетките са запълнени с кератин, ядрото и клетъчните органели са разрушени. Клетките са плътно наредени една до друга и между тях има липиди, които изграждат междуклетъчното пространство и правят роговия слой непроницаем за химични вещества. Долните части на роговия слой се наричат pars conjuncta (споена част) и там клетките действат като сигурна кожна бариера за проникване на вещества, а в горната част, клетките започват да се отделят една от друга – pars dejuncta (отделяща се част) и да отпадат от повърхността на кожата. Освен в епидермиса, този процес на образуване на кератин се развива и в епителното покритие на космения фоликул.

За хиперкератоза говорим когато нормалното образуване на рогов слой е нарушено и се стига до прекомерно натрупване на рогови клетки.

При HS хиперкератозата засяга горната част, позната като инфундибулум, на космения фоликул. Нека припомним, че косменият фоликул има три анатомични зони: ифундибулум, истмус и долен сегмент (фиг. 2).

Фигура 2. Структури на косъма и космения фоликул: (A) инфундибулум; (B) истмус; (C) долен сегмент; (1) дермална папила; (2) космена луковица (булбус); (3) епително влагалище на космения фоликул; (4) корен на косъма; (5) musculus arrector pili; (6) мастна жлеза; (7) космено стъбло.

структури на косъма и космения фоликул

Защо се случва хиперкератозата в космения фоликул?

Според съвременните проучвания, за развитието на хиперкератозата значение има чувствителността на рецепторите към андрогени, установените генетични мутации, засягащи гама-секретазата, което определя нарушено междуклетъчно сигнализиране. Но освен това, някои от рисковите фактори за болестта директно предизвикват натрупване на имунни клетки около фоликула (субклинично възпаление), а други провокират акантоза в инфундибулума, напр. никотинът има такова действие.

До какво води хиперкератозата в космения фоликул?

Промените в инфундибулума на космения фоликул водят до блокиране на фоликула (фоликуларна оклузия) и последващо „раздуване“ на фоликула. Фоликуларният инфундибулум е имунологично активно място, което е колонизирано от микробни видове (3-5). По принцип, кератиноцитите в зоната на инфундибулума произвеждат антимикробни пептиди и микроорганизмите от кожната микрофлора, съществуват като „добри наематели“ без да причиняват възпаление. В гънките, обаче, има увеличена влага и по-ниско алкално-киселинно отнасяне (pH) на роговия слой, което е предпоставка за увеличено количество на свързаните с HS микробни видове, например Porphyromonas) (6). Блокирането на фоликула, освен това, води до по-слабо кислородно насищане и това е предпоставка са свръхрастеж на анаеробни (живеещи без кислород) микроби. Микробното натоварване и нарушената имунна функция отключват каскади с образуване на интерлевкини и привличане на левкоцити – развива се тежък възпалителен процес.

За да разбереш в пълнота какво се случва в кожата при хидраденит прочети и статиите посветени на:

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Доказано е, че при гноен хидраденит първичното нарушение е в космения фоликул, а не в апокринната потна жлеза.
 • Към момента не е категорично ясно кое е първичното – възпалението или нарушеното вроговяване в космения фоликул, но резултатът е хиперкератоза в инфундибулума на космения фоликул.
 • Хиперкератозата блокира фоликула, създават се предпоставки за бактериален свръхрастеж.
 • Дисфункцията на имунната система определя развитие на тежък възпалителен процес.
 • Благоприятстващи фактори за възпалението са затлъстяване и тютюнопушене.

За да разкъсаш порочният кръг на патологични промени в кожата трябва да премахнеш рисковите фактори! Намаляването на теглото ще облекчи товара върху кожата ти – гънките няма да са толкова големи и няма да се притискат и трият толкова изразено. Ще отпадне и възможността директно да се привличат възпалителни клетки в тъканта, а спирането на тютюнопешенето ще допринесе за нормално вроговяване в кожата ти!

Литература:

 1. Van der zee H.H., Laman J.D. Prens EP. Can animal skin diseases or current transgenic mice serve as a model for hidradenitis suppurativa? Dermatology. (2012);225(1):9–13.
 2. Frew J.W., Piguet V. Ex-vivo models and interpretation of mechanistic studies in hidradenitis suppurativa. J Invest Dermatol. (2020); 140(7): 1323–1326.
 3. Schneider M.R., Paus R. Deciphering the functions of the hair follicle infundibulum in skin physiology and disease. Cell Tissue Res. (2014); 358(3): 697–704.
 4. Polak-Witka K., Rudnicka L., Bume-Peytavi U., Vogt A. The role of the microbiome in scalp hair follicle biology and disease. Exp Dermatol. (2019); 29(3): 286–294.
 5. Scharschmidt T.C., Vasquez K.S., Pauli M.L. Commensal microbes and hair follicle morphogenesis coordinately drive treg migration into neonatal skin cell host. Microbe. (2017); 21(4): 467–477.
 6. Ring H.C., Thorsen J., Saunte D.M., Lilje B., Bay L., Riis P.T. The follicular skin microbiome in patients with hidradenitis suppurativa and healthy controls. JAMA Dermatol. (2017); 153(9): 897–905.
Сподели: