Редица наблюдения върху протичането на гнойния хидраденит (HS) насочват към възможно хормонално влияние, като мишена на проучванията са андрогените.

Какво са андрогените?

Андрогените са група полови хормони. Те имат роля за започване на пубертета и  за репродуктивното здраве и развитието на тялото.

У мъжете андрогените се образуват от клетките на Лайдиг (Leydig) в тестиса и тестостеронът е основният циркулиращ андроген (1).

У жените андрогените се образуват от надбъбречните жлези и яйчниците. Те са прекурсори на естрогени, както в яйчниците, така и извън тях. Ролята им, като полови хормони, е особено важна за пубертетното развитие на жената. 

Кои са видовете андрогени?

Тестостеронът е преобладаващият андроген и при двата пола. Останалите андрогени са:

 • Андростендион;
 • Дехидроепиандростерон (DHEA);
 • DHEA сулфат (DHEA-S);
 • Дихидротестостерон (DHT).

В тъканите, за да има ефект, тестостеронът се превръща в 5α-дихидротестостерон (DHT), който показва 10 пъти по-мощно свързване с андрогеновия рецептор (AR) (1). След активиране на рецептора DHT има ефект върху ядрото (2,3). Конвертирането към DHT се случва с участие на няколко ензима:

 • 3 β-хидроксистероид дехидрогеназа;
 • 17 β-хидроксистроидна дехидрогеназа;
 • 5 α-редуктаза.

Установена е намалена активност на 3 β-хидроксистероид дехидрогеназата и на 17 β хидроксистероид при пациенти с хидраденит, но няма разлика в ензимната активност на 5 α-редуктазата (4,5). Авторите допускат, че увеличената активност на 5 α-редуктазата, която се наблюдава при акне се свързва с уголемяването на мастните жлези. При хидраденит мастната жлеза не е въвлечена в процеса.

Как се измерват нивата на андрогените?

За измерване на нивата на андрогените се използва изчисление, наречено свободен андрогенен индекс (FAI). За да се изчисли FAI се прави следното:

 1. Измерва се нивото на общ тестостерон, свободен тестостерон и глобулин, свързващ половите хормони (SHBG). SHBG е протеин, който носи андрогените (тестостерон и DHT) и естрогените в кръвта.
 2. Сравнява се общия тестостерон с SHBG. 

Нивата на андрогените могат да се променят през деня. Те естествено намаляват с възрастта. Фазата от менструалния цикъл или състоянието на менопауза също могат да повлияят на нивата на хормоните.

Има ли промени в нивата на андрогените при пациенти с HS?

При проучване, осъществено при жени с HS е измерен отговора към гонадотропин освобождаващ хормон (GRH) и тиреотропин освобождаващ хормон (TRH). Изследвани са естрадиол 17β, прогестерон, свободен тестостерон, пролактин, дехидроепиандостерон сулфат, тиротрофин, лутеинизиращ хормон и фоликулостимулиращ хормон (6). Не са открити значителни разлики, с изключение на това, че пациентите с HS са имали по-голямо повишаване на тирeоид-стимулиращия хормон и нивата на пролактин. Заключението е, че ако HS е андроген-зависим, това не се дължи на общите нива на тестостерона. Това проучване, на практика потвърждава тезата, че важно е не нивото на андрогените, а чувствителността на рецепторите към тяхното действие. Това се потвърждава и от проучването на Mortimer и сътрудници (7), в което при  78% от случаите, нивата на андрогените са били в рамките на нормалните граници.

Каква е ролята на андрогените при HS?

Как точно андрогените влияят върху развитието на лезиите при HS не е напълно изяснено. Допуска се, че това се случва чрез промяна на имунния отговор, защото е налице свръхактивиране на рецепторите за андрогени

 • При модели с мишки е доказано, че мишките с дефицит рецептор развиват неутропения (нисък броя неутрофили) (8), а активирането на рецепторите увеличава локалното производство на туморнекрозис фактор алфа (TNF-α) на макрофагите и потиска заздравяването на рани (9).
 • Проучванията при акне показват, че има андрогенови рецептори върху кератиноцитите от епителното влагалище на космения фоликул (10).

От какво зависи възприемчивостта на рецепторите?

Този въпрос е много сложен, защото са идентифицирани повече от 300 протеина, взаимодействащи с рецепторите за андрогени. Освен това действието е клетъчно специфично и зависи от кофактори, които водят до модификации на рецептора (11).

Интересни са проучванията, които показват, че възприемчивостта на рецепторите може да бъде повлияна от хранителните навици. Има проучвания, според които инсулинът и инсулиноподобният растежен фактор-1 (IGF-1) увеличават чувствителността на рецептора чрез потискане на регулиращите фактори, така рецепторът остава напълно „отворен“ за действието на андрогените (12).

Изследователите са предположили, че инсулинотропната диета (храни, които засилват отделянето на инсулин), особено такава с висок прием на млечни продукти, може да доведе до влошаване на HS (13) главно поради това, че в млечните продукти се съдържат редица андрогенни прекурсори. Все пак са необходими допълнителни проучвания с диета без млечни продукти и с ниско гликемично съдържание, за да се потвърди тази хипотеза.

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Има особености при гнойния хидраденит, напр. типична възраст на клинична изява на болестта, по-често засягане на женския пол, влошавания във връзка менструалния цикъл и др., които насочват към роля на андрогените в патологичния процес.
 • Проучванията не показват повишени нива на андрогени в кръвта, но има доказателства за повишена чувствителност на рецепторите, чрез които андрогените оказват тъканния си ефект.
 • Тъканният ефект на андрогените зависи от възприемчивостта на клетъчните рецептори към хормоналното въздействие. Все още не е напълно проучено какво точно повлиява рецепторите и ги прави по-чувствителни към действието на хормоните.
 • Съвременните изследвания установяват възможност за благоприятен ефект на диета без млечни продукти и такава с нисък гликемичен индекс.

Литература:

 1. Lai JJ, Chang P, Lai KP, Chen L, Chang C. The role of androgen and androgen receptor in skin-related disorders. Arch Dermatol Res (2012);304:499-510.
 2. Chen W, Zouboulis CC, Fritsch M, Blume-Peytavi U,
 3. Kodelja V, Goerdt S, et al. Evidence of heterogeneity and quantitative differences of the type 1 5alpha-reductase expression in cultured human skin cells--evidence of its presence in melanocytes. J Invest Dermatol (1998); 110: 84-9.
 4. Kuttenn F, Mowszowicz I, Schaison G, Mauvais-Jarvis P. Androgen production and skin metabolism in hirsutism. J Endocrinol (1977); 75: 83-91.
 5. Sansone G, Reisner RM. Differential rates of conversion of testosterone to dihydrotestosterone in acne and in normal human skin--a possible pathogenic factor in acne. J Invest Dermatol (1971); 56: 366-72.
 6. Harrison BJ, Kumar S, Read GF, Edwards CA, Scanlon MF, Hughes LE. Hidradenitis suppurativa: evidence for an endocrine abnormality. Br J Surg (1985); 72: 1002-4.
 7. Mortimer PS, Dawber RP, Gales MA, Moore RA. Mediation of hidradenitis suppurativa by androgens. Br Med J (Clin Res Ed) (1986); 292: 245-8.
 8. Chuang KH, Altuwaijri S, Li G, Lai JJ, Chu CY, Lai KP, et al. Neutropenia with impaired host defense against microbial infection in mice lacking androgen receptor. J Exp Med (2009); 206: 1181-99.
 9. Lai JJ, Lai KP, Chuang KH, Chang P, Yu IC, Lin WJ, et al. Monocyte/macrophage androgen receptor suppresses cutaneous wound healing in mice by enhancing local TNF-alpha expression. J Clin Invest (2009); 119: 3739-51.
 10. Zouboulis CC. The human skin as a hormone target and an endocrine gland. Hormones (Athens) (2004); 3: 9-26.
 11. Werner R, Holterhus PM. Androgen action. Endocr Dev. (2014); 27: 28-40.
 12. Melnik BC. Linking diet to acne metabolomics, inflammation, and comedogenesis: an update. Clin Cosmet Investig Dermatol (2015); 8: 371-88.
 13. Danby FW. Diet in the prevention of hidradenitis suppurativa (acne inversa). J Am Acad Dermatol. (2015); 73: 52-4.
Сподели: