При гноен хидраденит (HS), освен първичните, вторични и третични лезии, които са важни симптоми на болестта и имат важно значение за поставяне на диагнозата, могат да бъдат наблюдавани и други обривни елементи: фоликуларна пустула или папула, окръглени атрофични белези, кисти, както и кожни симптоми от съчетани с HS болести.

Какво е определението за фоликуларна пустула?

Често при HS се развива пустула, разположена в отвора на косъма. Кожата около нея е зачервена, може да има сърбеж и дискомфорт, но липсва силна болка. Разликата между папула и пустула е в това, че папулата е плътна червена лезия, а пустулата има течно (гнойно съдържимо) (фиг. 1).

Фигура 1. Фоликуларни лезии при HS: (1) пустула; (2) папула.

Фоликуларни лезии при HS

Пустулата се дефинира като надигната, конусовидна лезия, която е пронизана от косъм, окръглена, с диаметър <10 mm. Ако лезията е плътна, без съдържимо говорим за папула, а ако има жълтеникаво съдържимо – пустула (фиг. 2).

Фигура 2. Лезии при HS: (1) папула; (2) пустула; (3) нодус; (4) окръглен атрофичен цикатрикс. Източник: модифицирано по DermNet NZ

Лезии при HS

Поява на малки фоликуларни папули и пустули се наблюдава често както в ранните, така и в късните етапи от развитието на HS. Този тип лезии са налице много често, предимно по седалището. Счита се, обаче, че те не са диагностичен ключ (1). Обичайно са с бързопреходен характер. Възпалението търпи обратно развитие и папулата избледнява и изчезва, съдържимото на пустулата може да засъхне в коричка или пустулата да се разкъса, а образуваната раничка обикновено заздравява относително бързо.

Как изглеждат атрофичните цикатрикси при HS?

При HS се наблюдават и окръглени хлътнали повърхностни белези (също по-често по седалището) (4 на фиг. 2). Става въпрос за атрофични белези без някакви специфични за болестта особености. Те най-вероятно са вторични – развиват се след преминаването на пустулите и не са улика за диагнозата хидраденит (1).

Характерни ли са кистите за HS?

При някои пациенти се установяват кисти. Те могат да бъдат:

 • бели, кръгли, с големина от 1 до 2 cm и гладко-еластични при опипване (фиг. 3);
 • големи (3–5 cm) епидермални кисти (фиг. 4).

Кистите могат да се разполагат в характерните за хидраденит зони, но са описвани и случаи с локализация на кистите по лицето (1).

Фигура 3. Лезии при HS: (1) отворен комедон; (2) киста. Източник: модифицирано по DermNet NZ

Лезии при HS

Фигура 4. Лезии при HS: епидермоидна киста. Източник: DermNet NZ

Лезии при HS

Счита се, че кистите обикновено са редки при пациентите с HS (2) и затова са премахнати от окончателният набор от дефиниции за лезиите при заболяването, които са приети през  2020 година. На базата на преглед на литературата и въпросник, попълван от лекарите, участващи в петата Конференция на Европейската фондация по гноен хидраденит (European Hidradenitis Suppurativa Foundation, EHSF) е предложен набор от дефиниции  на типичните за HS лезии, който да послужи като инструмент за по-добро разпознаване и оценка на ефикасността на лечението (3).

Кои са лезиите, които показват, че има съчетана с HS болест?

В част от случаите HS се съчетава с конглобатно акне и дисекиращ целулит на скалпа и тези случаи се означават като акне триада.

Научи повече за:

Когато към състоянието се добави и пилонидален синус се говори за акне тетрада.

Научи повече за:

Съществуват и случаи, означавани като хидраденит при синдроми или хидраденит +. При повечето от тях като кожен симптом се развиват лезии, характерни за гангренозна пиодерма.

Научи повече за:

КАКВО НАУЧИХМЕ

 • Освен типичните за хидраденит кожни лезии се описват и допълнителни обривни елементи - папула, пустула, атрофични цикатрикси.
 • Някои от тях се наблюдават често, но нямат специфични характеристики, които да позволяват да бъдат използвани като ключ за поставяне на диагнозата.
 • Други кожни лезии са симптом на често съобщавани в съчетание с HS болести, напр. акне триада, акне тетрада, хидраденит при синдроми или в съчетание с фамилна средиземноморска треска.

Ако все още нямаш поставена диагноза HS, но имаш лезии, които са подобни на описаните, не бива да отлагаш консултацията с дерматолог.

Помисли за отговора на няколко въпроса, които може да ти зададе лекарят:

 • Има ли повече от една възпалена лезия?
 • Хронично ли е протичането, с нови и повтарящи се лезии?
 • Появяват ли се лезиите предимно по подмишниците, слабините, седалището?
 • Двустранни ли са лезиите?
 • Има ли опипващи се като кордон образувания в кожата?
 • Забелязваш ли периодично да се отделя гнойна секреция с неприятна миризма?
 • Забелязваш ли лесно кървящи, малки по размер лезии „като живо месо“?
 • Има ли кожни ленти, които да пречат на нормалните ти дейности, напр. повдигане на ръката, ходенето, дефекация и т.н.?

Литература

 1. Florence P, Gregor BEJ, Revuz J. Clinical Presentation. In: Hidradenitis Suppurativa. Gregor B. E. Jemec, Jean Revuz, James J. Leyden (eds). Springer Berlin, Heidelberg (2006): 11-24.
 2. Jemec G, et al. Clinical aspects. Associated diseases: causality or complications? Nosology and classifications. In: Jemec G, Revuz J, Leyden J. Hidradenitis suppurativa. Berlin: Springer. (2006); (III): 6-9.
 3. Daxhelet M, Suppa M, White J, Benhadou F, Thorlacius LR, Jemec GBE, Del Marmol V, Revuz J. Proposed Definitions of Typical Lesions in Hidradenitis Suppurativa. Dermatology. (2020); 236(5): 431-438.
Следваща статия: Типични зони
Сподели: