Какво е сонелокимаб?

Сонелокимаб (Sonelokimab) е моноклонално антитяло, изпитвано от фармацевтичната компания MoonLake Immunotherapeutics за приложение при гноен хидраденит (hidradenitis suppurativa, HS). Има механизъм на действие, който е подобен на бимекизумаб, но всъщност действието е тройноспецифично и насочено както към интерлевкин 17А (IL-17A), така и към интерлевкин 17F (IL-17F), а също и към албумина. 

Как работи сонелокимаб?

Сонелокимаб се свързва с интерлевкините от семейството на IL-17 и им пречи да взаимодействат с техните рецептори (мишени) в кожата. Така се постига ограничаване на възпалението.

Тройно насоченият механизъм на действие трябва да позволи на молекулата по-лесно да проникне в кожата.

Одобрен ли е към момента сонелокимаб за употреба в страните от Европейския съюз?

Сонелокимаб е във втора фаза клинично проучване и не се използва в клиничната практика.

На годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD) през март 2023 г. е съобщено, че резултатите от изпитването фаза II ще бъдат представени в средата на 2023 година. Предполага се, че във фаза III клинично проучване ще се тества кръстосано подобрение спрямо бимекизумаб.  

Какви са резултатите от проучването на ефективността на сонелокимаб при гноен хидраденит?

Изпитването във фаза II тества две нива на дозиране на сонелокимаб, приложен подкожно спрямо плацебо и адалимумаб. За успех ще се счита ако е достигната първична крайна точка - подобряване на състоянието, отчетено по скалата за оценка на клиничния отговор при HS (HiSCR) с 75%.

Прогнозните са, че по-краткият полуживот на сонелокимаб в сравнение с бимекизумаб може да има като резултат по-нисък риск за развитие на кандидоза (дрождева инфекция на лигавиците, кожата и стомашно-чревния тракт) и подобрена поносимост.  

Кога ще може да се изписва това лекарство?

Едва след като завърши и третата фаза на клинично проучване и ако се потвърждава ефективност и безопасност на изпитваната молекула, е възможно да бъде стартирана и следващата процедура - представяне на лекарството за одобрение от регулаторните органи.

Всяко лекарство, което е преминало успешно клиничните проучвания трябва да бъде одобрено от регулаторите:

  • за Америка това е Американската агенция по безопасност на храните и лекарствата (FDA),
  • за Европа - Европейската агенция по лекарствата (EMA).
След като лекарството получи одобрение за пускане на пазара, е необходимо да се извървят и определени процедури докато то стане достъпно за пациентите.
Следваща статия: Спезолимаб
Сподели: