Какво е спезолимаб?

Спезолимаб (Spesolimab) е моноклонално антитяло, изпитвано от фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim за приложение при гноен хидраденит. Има разрешение за употреба от Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) за лечение на генерализиран пустулозен псориазис.

Към 2023 година лекарството е във фаза II клинично проучване с показанието гноен хидраденит (hidradenitis suppurativa, HS). Лекарството е с търговско име Spevigo.

Как работи спезолимаб?

Активното вещество, спезолимаб, е моноклонално антитяло (вид протеин), което се свързва и блокира рецептора (мишената) за протеин, участващ във възпалението, наречен интерлевкин-36 (IL-36). След като предотврати свързването на IL-36 към неговия рецептор, спезолимаб намалява възпалението.  

Има ли доказателства за ефективност при гноен хидраденит (HS)?

Понастоящем е доказано, че интерлевкините участват в патологичния процес при гноен хидраденит. Във фаза II от клиничното проучване е установено, че пациентите, на които е даван спезолимаб в продължение на 12 седмици, са имали 39% намаление на появата на абсцеси и възпалителни възли, отчетено чрез скалата за оценка на клиничния отговор при HS (HiSCR), в сравнение с 35% от пациентите, лекувани с плацебо.

Изследователите считат, че като цяло тези резултати могат да подкрепят разширяването на показанията за Spevigo за приложение при гноен хидраденит. Но тези резултати трябва да бъдат подкрепени от следващата фаза клинично проучване.

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може един медикамент да бъде назначаван съгласно съответните регулации, той трябва да е одобрен от ЕМА и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС):

  • Спезолимаб е одобрен от ЕМА, но няма индикация за лечение на гноен хидраденит;
  • Към средата на 2023 година, спезолимаб не е включен в приложение 1 на ПЛС.

Освен това, лекарствата могат да бъдат назначавани в режим „по индикация“ и „извън индикация“. Спезолимаб има индикация за псориазис, но не и за гноен хидраденит.
Това означава, че дори да бъде изписано лекарството, то няма да се реимбурсира от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).

Съгласно българското законодателство, със средства от общественото осигуряване не могат да бъдат заплащани лекарства, които са назначени “извън индикация”.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA.

Научи повече за здравноосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!
Следваща статия: JAK - киназни инхибитори
Сподели: