Какво е бимекизумаб?

Бимекизумаб е с търговско име Bimzelx и е разработван от фармацевтичната компания UCB.

Тази молекула е моноклонално антитяло, предназначено да се свързва с интерлевкините IL-17A, IL-17F и IL-17AF, които са молекули-преносители в имунната система на тялото. Доказано е, че високите нива на тези интерлевкини участват в развитието на автовъзпалителни заболявания. 

Как работи бимекизумаб?

Бимекизумаб се свързва с интерлевкините от семейството на IL-17  и им пречи да взаимодействат с техните рецептори (мишени) в кожата. Така се потига ограничаване на възпалението

Одобрен ли е към момента бимекизумаб за употреба в страните от Европейския съюз?

Bimzelx има одобрение от Европейската агенция по лекарствата (EMA) с показание умерен и тежък плакатен псориазис. Но освен това лекарството е във фаза III клинично проучване с наименование Be Heard I и II HS за показанието гноен хидраденит.

Доказан ли е ефекта на бимекизумаб при гноен хидраденит?

Резултатите, представени на годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD) през март 2023, са впечатляващи - ефективността изглежда е по-добра при сравнителните проучвания от секукинумаб и приблизително равна с тази на адалимумаб. Ефектът е проследяван чрез оценка на клиничния отговор при HS (Hidradenitis Suppurativa Clinical Response, HiSCR).

Данните, представени пред AAD 2023, показват, че:

 • Голям дял от пациентите, лекувани с бимекизумаб са постигнали намаляване на HiSCR;
 • Пациентите, лекувани с бимекизумаб, са имали подобрено свързано със здравето качество на живот (промяна спрямо изходното ниво в дерматологичния индекс за качество на живот) в сравнение с плацебо;
 • Профилът на безопасност на бимекизумаб в клиничните проучвания е в съответствие с предишни проучвания и не са наблюдавани нови сигнали за нежелани реакции. 

Какви нежелани реакции са наблюдавани при приложение на бимекизумаб?

По данни от кратката характеристика на продукта (ЕМА дата на преразглеждане  декември 2022 г.) по-често наблюдаваните нежелани реакции са:

 • инфекции на горните дихателни пътища (най-често назофарингит) и орална кандидоза;
 • гастроентерит;
 • фоликулит; 
 • главоболие, дерматит и екзема;
 • акне;
 • реакции на мястото на инжектиране;
 • умора. 
Бимекизумаб е противопоказан при пациенти със свръхчувствителност към активното вещество или някое от помощните вещества и при пациенти с клинично значими активни инфекции (напр. активна туберкулоза). Не се препоръчва и при пациенти с възпалително заболяване на червата.
Живи ваксини не трябва да се прилагат при пациенти, лекувани с бимекизумаб.

„Сега сме фокусирани върху следващите стъпки с глобалните регулаторни институции за одобрението на бимекизумаб при тноен хидраденит, които са планирани за по-късно през тази година.“ Емануел Кеймаекс, изпълнителен вицепрезидент, Имунологични решения и ръководител на US, UCB.

Кога ще може да се изписва това лекарство?

Всяко лекарство, което е преминало успешно клиничните проучвания трябва да бъде одобрено от регулаторите:

 • за Америка това е Американската агенция по безопасност на храните и лекарствата (FDA),
 • за Европа - Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Според производителя на бимекизумаб през третото тримесечие на 2023 ще бъде достигнат етапа, в който лекарството ще бъде предложено на регулаторите за одобрение.

След като лекарството получи одобрение за пускане на пазара, е необходимо да се извървят определени процедури докато то стане достъпно за пациентите. 

 

Следваща статия: Изокибеп
Сподели: