Представлява моноклонално антитяло, т.е. вид протеин, предназначен да се свързва с функционално значима молекула, позната като интерлевкин-17A (IL 17A).

IL 17A участва във възпалението и други процеси на имунната система, които причиняват псориазис, псориатичен артрит, аксиален спондилоартрит и гноен хидраденит. След като се свърже с интерлевкина, секукинумаб блокира действието му и така намалява активността на имунната система и симптомите на заболяването.

Европейската медицинска агенция (EMA) е одобрила търговския продукт Cosentyx.  

За какви показания има одобрение секукнумаб?

Секукинумаб е показан за лечение на:

 • умерен до тежък плакатен псориазис;   
 • псориатичен артрит;
 • аксиален спондилоартрит (възпаление на гръбначния стълб, причиняващо болка в гърба) при възрастни;
 • два вида ювенилен идиопатичен артрит (форма на артрит при деца);

През април 2023 индикациите са разширени и за лечение на гноен хидраденит.

Има ли доказателства за ефективност при гноен хидраденит?

В началото на 2023 година в реномираното научно списание The Lancet са публикувани резултатите от основните проучвания SUNSHINE и SUNRISE, оценяващи секукинумаб при умерен до тежък гноен хидраденит.

Като цяло, на седмица 52-ра от началото на лечението, повече от 60% от пациентите са били без пристъпи (1). Освен това повече от 50% от пациентите са имали значително намаляване на болката. Именно болката е идентифицирана от пациентите като най-обременяващия симптом на HS (1,2).

Какви са страничните реакции? 

Най-честите нежелани реакции при приложение на секукинумаб (които могат да засегнат повече от 1 на 10 души) включват: 

 • инфекции на горните дихателни пътища (инфекции на носа и гърлото) с възпаление на носа и гърлото (назофарингит);
 • запушен нос или хрема (ринит).
 • Тъй като лекарството може да увеличи риска от инфекция, не трябва да се прилага при пациенти със сериозни инфекции като туберкулоза.

Използва ли се в България това лекарство?

В България, за да може даден медикамент да се заплаща "по каса", той трябва да е одобрен от ЕМА за съответната индикация и да е включен в Позитивния лекарствен списък (ПЛС) и в списъка на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Освен това, НЗОК трябва да създаде изисквания за начина на назначаването на медикамента:

 • Секукинумаб е одобрен от ЕМА с индикация гноен хидраденит. На заседание от 26 април 2023 година, комитет по лекарствените продукти за хуманна употреба към ЕМА препоръчва разширяване на показанията на Cozentyx, като към съществуващите показания се добавя и гноен хидраденит. 
 • Секукинумаб е включен в ПЛС;  
Към средата на 2023 година, в списъка на НЗОК това показание не е включено, тъй като следва да се завърши процедурата от притежателя на разрешението за употреба. Но след завършване на процедурата и одобряването на изискваният на НЗОК, секукинумаб ще може да се назначава по протокол след одобряване от комисия в НЗОК.

Можеш да научиш повече за това лекарство от страницата на EMA

Научи повече за здравоосигурителния модел в България и възможностите за заплащане на лекарства от НЗОК.

Консултирай се с лекар за възможностите за приложение на това лекарство в твоя случай! Новите моноклонални антитела са терапевтична алтернатива, която буди надежда, но те не могат да бъдат използвани без лекарски контрол!

Литература

 1. Kimball AB, Jemec GBE, Alavi A, et al. Secukinumab in moderate to severe hidradenitis suppurativa (SUNSHINE and SUNRISE): week 16 and 52 results of two identical, double-blind, placebo-controlled, phase 3 randomised trials. Lancet 2023; published online Feb 3. Достъпно на: https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00022-3  
 2. Matusiak L, Szczech J, Kaaz K, et al. Clinical Characteristics of Pruritus and Pain in Patients with Hidradenitis Suppurativa. Acta Derm Venereol. 2018;98:191-194.  
Следваща статия: Бимекизумаб
Сподели: