Какво е елткрекибарт?

Eltrekibart (LY3041658) е експериментална молекула, изпитвана от фармацевтичната компания Eli Lilly за приложение при гноен хидраденит. Това е ново моноклонално антитяло, което се свързва с лигандите, които сигнализират CXCR1 и CXCR2.

Какво означава CXCR1 и CXCR2?

Рецепторът за интерлевкин 8 (IL-8) рецептор е хемокинов рецептор. За него е одобрено име C-X-C хемокинов рецептор и символа е CXCR. CXCR1 и CXCR2 рецепторите се свързват с интерлевкините и предават сигнала през G-протеин-активирана вторична информационна система. Ако тези рецептори бъдат активирани се привличат неутрофили и се развива възпалителен процес. Чрез свързване на лигандите, които сигнализират CXCR1 и CXCR2, елткрекибарт ограничава възпалението. 

Как работи елткрекибарт?

Чрез свързване на лигандите, които сигнализират CXCR1 и CXCR2, елткрекибарт прекъсва процеса на сигнализация и действие на интерлевкините и се очаква да ограничи възпалението при гноен хидраденит (hidradenitis suppurativa, HS). 

Одобрен ли е към момента елткрекибарт за употреба в страните от Европейския съюз?

Елткрекибарт е във втора фаза клинично проучване и не се използва в клиничната практика.

На годишната среща на Американската академия по дерматология (AAD) през март 2023 г. са представени резултатите от клинично поучване във фаза II за елткрекибарт.

Не е дадена яснота по отношение на сроковете, в които клиничното проучавене ще бъде продължено.

Какви са резултатите от проучването на ефективността на елткрекибарт при гноен хидраденит?

Ефективността е измервана чрез скалата за оценка на клиничния отговор при HS (HiSCR). Постигнато е 50% намаляване на абсцесите и възпалителните възли при 66% от пациентите, получавали елткрекибарт в продължение на четири месеца, срещу 41% от пациентите, лекувани с плацебо.

Производителят твърди, че елткрекибарт изглежда конкурентен на бимекизумаб, но това следва да се потвърди във фаза III клинично проучване.

Кога ще може да се изписва това лекарство?

Всяко лекарство, което е преминало успешно клиничните проучвания трябва да бъде одобрено от регулаторите:

  • за Америка това е Американската агенция по безопасност на храните и лекарствата (FDA),
  • за Европа - Европейската агенция по лекарствата (EMA).

Все още няма яснота по отношение на това в какви срокове ще започне и завърши клиничното проучване от фаза III на елткрекибарт.

Едва след като завърши и третата фаза на клинично проучване и ако се потвърждава ефективност и безопасност на изпитваната молекула, е възможно да бъде стартирана и следващата процедура - представяне на лекарството за одобрение от регулаторните органи. 

След като лекарството получи одобрение за пускане на пазара, е необходимо да се извървят и определени процедури докато то стане достъпно за пациентите.
Следваща статия: Сонелокимаб
Сподели: