След въвеждането на съвременните терапевтични методи за лечение на гноен хидраденит (HS), се появява необходимост от разработване на по-чувствителни, точни, ефективни и по-малко сложни инструменти за измерване на тежестта на заболяването и резултатите от лечението в клиничните изпитвания (1).

Тежестта на хидраденита често се оценява чрез стадирането по Хърли, но чрез тази система не може да се оцени ефекта от лечението. За динамична оценка се използват основно модифицираната оценка по Сарториус (2) и  глобална оценка на лекаря (Physician's Global Assessment, PGA) (3).

Разработена е и система за оценка на клиничния отговор при HS (Hidradenitis Suppurativa Clinical Response, HiSCR) (4), която реагира на подобряване на активността на заболяването от лечението и опростява процеса на оценяване.    

Как се изчислява оценката?

Основният компонент при HiSCR е обективното преброяване на възпалителните лезии при хидраденит – това е сумата от абсцеси и възли, но се взема под внимание и наличието/липсата на дрениращи лезии в хода на лечението:

  • възелът е надигната, кръгла, плътна лезия с диаметър >10 mm (фиг. 1);  
  • абсцесът прилича на възел, но е мековата, подвижна лезия с диаметър >10 mm, околната кожа е зачервена, а в централната си част лезията съдържа гной (фиг. 2); 
  • дрениращата лезия е надигната, надлъжна лезия, с променлива дължина и дълбочина, която се отваря върху кожната повърхност (фистула) или в съседна лезия (синус), като понякога има и изтичане на течност (фиг. 3).   

Фигура 1. Нодус (възел). Източник: DermNet NZ 

Фигура 2. Абсцес. Източник: DermNet NZ 

Фигура 3. Дрениращ синус. Източник: DermNet NZ

Чрез HiSCR оценка преди и в хода на лечението може да се даде отговор дали лекарството е ефективно.

Този инструмент е представен само информативно на нашия сайт!

Не е възможно да бъде използван от пациентите за оценка на тежестта на болестта, защото самият пациент не може обективно да прецени какъв точно е видът (морфологията) на лезиите.

Задължителен е прегледът от специалист дерматолог!

Литература

  1. Adams DR, Gordon KB, Devenyi AG, Ioffreda MD. Severe hidradenitis suppurativa treated with infliximab infusion. Arch Dermatol (2003); 139: 1540–1542.
  2. Sartorius K, Emtestam L, Jemec GB, Lapins J. Objective scoring of hidradenitis suppurativa reflecting the role of tobacco smoking and obesity. Br J Dermatol. (2009); 161: 831–839.
  3. Robinson A, Kardos M, Kimball AB. Physician Global Assessment (PGA) and Psoriasis Area and Severity Index (PASI): why do both? A systematic analysis of randomized controlled trials of biologic agents for moderate to severe plaque psoriasis. J Am Acad Dermatol. (2012); 66: 369–375.
  4. Kimball AB, Jemec GB, Yang M et al Assessing the validity, responsiveness and meaningfulness of the Hidradenitis Suppurativa Clinical Response (HiSCR) as the clinical endpoint for hidradenitis suppurativa treatment. Br J Dermatol 2014; 171: 1434–1442
Следваща статия: AISI
Сподели: