Какъв специалист трябва да търся?

За да се стигне до диагнозата гноен хидраденит (HS) значение има твоята здравна история (това, което ще дадеш като информация на лекаря), прегледа и резултатите от различни изследвания. Всъщност това заболяване е сравнително рядко сред останалите хиляди болести в медицината и затова често поставянето на правилната диагноза е трудно. Една важна особеност при HS е това, че лекарите, извън специалността дерматология, са слабо запознати с клиничната симптоматика и природата на заболяването.

Ето кои медицински специалисти имат експертиза по отношение на HS:

  • Дерматолог;
  • Хирург;
  • Физиотерапевт.

Освен това, при наблюдението и лечението на случаи с HS, участват и специалисти по хистопатология, лекари със специалност клинична лаборатория, гастроентеролози (за случаите, при които болестта се съчетава с метаболитен синдром), специалисти по образна диагностика (за случаите, при които болестта се съчетава с болест на Крон, както и когато е необходимо да се направи диференциална диагноза с латентна туберкулоза или други заболявания), диетолози, генетици (за диагностика на генетични заболявания и синдроми), психиатри (за допълване на терапията при случаи с тревожност и депресия).

Къде да получа информация за дерматолозите?

Дерматолог: това е лекар, специализиран в диагностиката и лечението на заболявания на кожата. HS се отнася към неинфекциозните болести на кожата, защото патологичния процес засяга космения фоликул и тъканта на дермата. Дерматологът най-правилно ще се ориентира в симптомите и ще може да назначи необходимите изследвания. 

Можеш да получиш информация за лекарите дерматолози, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Кожни и венерически болести“.

Къде да получа информация за хирурзите?

Хирург: това е лекар, специализиран в оперативното лечение. Сред тези лекари има и такива, които специализирани по отношение на меките тъкани и гнойно-септичните процеси. Понякога при HS, терапевтичния план налага да бъде осъществено оперативно лечение. За съжаление, обаче, все още има недостиг на дерматохирурзи и хирурзи, които са добре обучени с съвременните техники за интервенция при HS.

Къде да получа информация за физиотерапевтите?

Физиотерапевт: това е специалист, който се занимава с лечението чрез така наречените физикални фактори, напр. ултразвук, електролечение, термотерапия, светлинна терапия и др. Физиотерапевтът може да изготви индивидуална програма за упражнения, особено при настъпили контрактури във връзка с белезите при HS.  Консултацията с такъв лекар е необходима и при нужда от помощни устройства.

Можеш да получиш информация за лекарите физиотерапевти, които имат сключен договор с НЗОК в съответното населено място. Трябва да посочиш за коя РЗОК става въпрос; населеното място и да избереш специалност „Физикална и рехабилитационна медицина“.

Значение на мултидисциплинарния подход

За да може болният да получи персонализиран план за лечение е необходимо да бъдат изградени мултидисциплинарни центрове или мрежи от профилирани специалисти, които да се обучават и работят в сътрудничество (1).

Всички специалисти ли имат сключен договор с НЗОК?

Не, всеки лекар може да упражнява професията си на територията на Република България, ако отговаря на изискванията на Закона за здравето и е вписан в Националния регистър на Български лекарски съюз (БЛС), респективно в регистъра на районната колегия, на територията, на която се установява на работа. Всички лекари, които упражняват професията си, членуват в БЛС.

Можеш да потърсиш специалист и в регистъра на БЛС.

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец декември 2022 г.) и официалната интернет страница на Българския лекарски съюз. Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Винаги прави справка на сайта на НЗОК.

Литература

  1. Христакиева Е., Мануелян К. Hidradenitis suppurativa. Клинични фенотипове и асоциирани заболявания. (2021); 154.
Следваща статия: Път на пациента
Сподели: