Какво получавам срещу здравната си осигуровка при необходимост от постъпване в болница?

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за диагностика и лечение на здравноосигурени граждани по 266 клинични пътеки (КП). Клиничните пътеки включват дейности – диагностични и лечебни, които са включени в тяхната цена. В някои клинични пътеки има консумативи, които НЗОК не заплаща. Те изрично са упоменати в пътеката. Лечебното заведение е длъжно да обяви на видно място договорените клинични пътеки и цените, които НЗОК заплаща за тях; както и видовете медицински изделия и скъпоструващите консумативи, и цените, до които НЗОК заплаща за същите. Личният лекар или специалистът може да издаде талон-направление за избрана от теб болница, която е сключила договор с НЗОК за лечение на съответното заболяване по съответната клинична пътека.

Каква е валидността на направлението за хоспитализация?

Направлението за хоспитализация е валидно 30 дни и осигурява преглед в диагностично-консултативния блок и лечение в болницата.

Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа в рамките на 30 дни след изписването от лечебното заведение. От болницата трябва да издадат документ „епикриза“, който трябва да предоставиш на личния лекар, защото той ще продължи да наблюдава здравословното ти състояние.

Какво означава потребителска такса за лечение в болница?

При приемане в болница по линия на НЗОК се заплащат:

  • дейностите, които са определени като диагностични и лечебни процедури по съответната клинична пътека;
  • до два контролни прегледа след изписване от болницата.

Пациентът заплаща дневна потребителската такса, за не повече от 10 дни в рамките на годината. Възможно е да са необходими скъпоструващи консумативи или дейности, които не са включени в клиничната пътека и се заплащат от пациента. Информация за определените от болницата цени следва да е оповестена по подходящ начин от лечебното заведение.

Кои дейности са извън обхвата на пакета, който заплаща НЗОК?

Ако се използват допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ или се прави избор на лекар или лекарски екипи,   медицинската помощ се заплаща от пациента по цени, определени от съответните лечебни заведения и оповестени в ценоразпис, поставен на видно място.

Запомни, че това обаче е въпрос на личен избор, а не задължително условие за прием в лечебно заведение за болнична помощ.

Ако се води спор между болницата и НЗОК и се иска възстановяване на суми, НЗОК няма законово основание да иска възстановяване на суми или да изплати такива на здравноосигурени лица. Съгласно действащите в сферата на здравното осигуряване правни документи НЗОК е в отношения само с изпълнителите на медицинска помощ.

Има ли клинични пътеки, по които се лекуват пациентите с гноен хидраденит?

Болничното лечение на пациенти с гноен хидраденит (HS) към момента не е осигурено от специфична за това заболяване клинична пътека. Това налага, при необходимост от болнично лечение, пациентите  се приемат по клинична пътека „Пиодермии“ в кожно отделение или клиника по дерматология.

По отношение на стандартите за диагностика и лечение на HS е създаден:

Консенсус за диагностика и лечение на гноен хидраденит на Българското дерматологично дружество

Запомни, че:

  • Направлението за хоспитализация има вадидност 30 дни.
  • Ако не е освободен от потребителска такса, пациентът с HS заплаща такава за не повече от 10 дни в рамките на една година.
  • Ако се използват допълнителни услуги, те се заплащат от пациента, но подобен избор, напр. избор на екип не е задължително условие за да бъде осъществен прием в болничното заведение.

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец март 2022 г.). Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Винаги прави справка на сайта на НЗОК.

Следваща статия: Специалисти
Сподели: