Според действащия в България здравноосигурителен модел, възможностите за специфична рехабилитация при дадено хронично заболяване се определят по съответни Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация.

В Националния рамков договор (НРД), към момента не съществува клинична пътека, в която да е включена физиотерапия и рехабилитация при пациенти с гноен хидраденит (HS), но могат да се използват възможностите, осигурявани от Националния осигурителен институт (НОИ).

Има ли възможност за рехабилитация при HS?

За осигуряване необходимостта от специализирана извънболнична медицинска помощ, личният лекар може да издаде „Медицинско направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ-НЗОК №3) по преценка в зависимост от обективното състояние на пациента при необходимост от физиотерапия, съгласно чл.37, ал.1, т.4 от Националния рамков договор за медицинските дейности. Необходимостта от рехабилитационни мероприятия за здравноосигурените лица се установява от специалиста и/или от общопрактикуващия (личния лекар), като лечението се извършва по предписан от лекаря специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, физиотерапевтичен курс на лечение.

Лекарят специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“, след като оцени обективното състояние може да назначи общ брой процедури до 20 в курс от група 1 и/или 2 или 3.  Групите процедури са:

1. група 1 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия;

2. група 2 – процедури с кинезитерапевтични техники;

3. група 3 – процедури с физикални фактори от апаратната терапия и кинезитерапевтични техники.

Процедурите от група 1 и/или 2 или 3, включени в курс на лечение по физиотерапия и рехабилитация, се отразяват непосредствено при провеждането им във Физиопроцедурна карта (бл. МЗ №509-89) за физикална терапия и рехабилитация. Физиопроцедурната карта се съхранява в лечебното заведение.

Прегледите на лекаря специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ се отразяват в „Амбулаторен лист“ (бл. МЗ-НЗОК №1).

Има ли възможност за санаториално лечение при HS?

По програмите на НОИ право на парична помощ за профилактика имат осигурените лица за общо заболяване, майчинство и/или трудова злополука и професионална болест. За тях трябва да са внесени или дължими осигурителни вноски за шест последователни календарни месеца, предхождащи месеца, през който се провежда рехабилитацията. Заболяването трябва да е диагностично уточнено и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Правоимащи са и лицата, които получават лична пенсия за инвалидност. Условието за тях е да не са навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, срокът на инвалидността в експертното решение да не е изтекъл и лекуващият лекар да е установил необходимост от провеждане на рехабилитация към периода на ползване на паричната помощ.

Програмата за едно лице е с продължителност 10 дни, като цената на нощувките и частична помощ за храна в размер на 7.00 лв. за всеки ден от престоя се поема от средствата на държавното обществено осигуряване. Всяко лице, за сметка на бюджета на ДОО, има право да ползва до четири основни диагностични и терапевтични процедури дневно.

За повече информация може да се направи справка в сайта на НОИ, както и на сайта на Специализирани болници за рехабилитация Национален комплекс ЕАД. Това е търговско дружество, което е правоприемник на санаторно-курортно управление към Министерство на здравеопазването. То включва санаторно-курортните комплекси в курортите: Наречен, Банкя, Павел баня, Поморие, Сандански, Кюстендил, Момин проход, Овча могила, Велинград, Хисар, Баните - Смолянско, Баня - Карловско, Вършец.

Контактите на СБР НК ЕАД са следните:

Адрес: София, бул. Васил Левски 54

Уебсайт: https://nkrehabilitation.bg

Телефон: +359 2 988 59 05

В Централния офис на Дружеството – гр. София, бул. „Васил Левски“ 54, може да се осъществи консултация от медицински специалисти и да бъде направена предварителна резервация за препоръчаното лечебно заведение.

Запомни, че:

  • Личният лекар може да издаде направление за преглед от физиотерапевт.
  • След преценка на специалист по „Физикална и рехабилитационна медицина“ могат да ти бъдат направени до 20 процедури в курс.
  • Ако лекуващият лекар прецени, можеш да се възползваш от възможностите за санаториално лечение, заплащано от НОИ. Попитай за възможностите своя лекар!

В статията са използвани разяснения от официалната интернет страница на НЗОК (достъп месец декември 2022 г.). Поради настъпващи актуализации в нормативните документи е възможна промяна.

Следваща статия: ТЕЛК
Сподели: